HR-directeuren bogen zich over de nieuwste trend op hun vakgebied: employee experience. Het staat nog in de kinderschoenen, stellen zij vast, maar bedrijven kunnen er niet omheen. Hoe de medewerker duurzaam gelukkig te maken.

Beeld Employee experience: Structureel fluitend naar het werk

“The future of work is all about the employee experience”, stelt Jacob Morgan. De succesvolle Amerikaanse auteur publiceerde er recent The Employee Experience Advantage over. Het eerste boek specifiek over dit onderwerp.

Employee experience gaat een flinke stap verder dan employee engagement, dat vooral effect heeft op de korte termijn. Morgan vergelijkt het met de investering in verf en stoffering om een oude auto op te knappen. Maar als je de prestaties van die auto wilt verbeteren, zul je de motor onder handen moeten nemen. Organisaties wereldwijd realiseren volgens hem nu het belang van employee experience om werknemers structureel met plezier naar hun werk te laten gaan. Omdat ze dat graag willen, en niet moeten.

Aan de slag gaan met employee experience is niet ingewikkeld, vindt Morgan. Je moet je als bedrijf hoofdzakelijk richten op drie aspecten: bedrijfscultuur, technologie en fysieke werkomgeving. Die overzichtelijke indeling vonden de deelnemers aan de rondetafeldiscussie medio mei op de zeventiende etage van de A’dam Toren (het voormalige hoofdkantoor van Shell) heel handig. De groep HR-directeuren was uitgenodigd door Raet om over ‘employee experience: de nieuwste uitdaging van HR’ te praten. Gespreksleider Thomas van Zijl leidde het geheel in goede banen.

Druk met reorganisaties

Internationale onderzoeken wijzen er op dat employee experience inmiddels een echte trend is geworden. Zo toonde Deloitte dat bijna 80 procent van de CEO’s aangeeft employee experience erg belangrijk te vinden, maar slechts 22 procent zegt er ook in geslaagd te zijn een succesvolle employee experience te bewerkstelligen.

Heel herkenbaar voor de deelnemers. De nieuwste trend staat bij hun bedrijven nog in de kinderschoenen. Zo is HR-directeur Charles Amkreutz van Pon net begonnen met een nieuwe HR-strategie waar employee experience onderdeel van is. Tot nu toe deed hij vooral veel onderzoeken naar medewerkersbetrokkenheid. Ondertussen waren het bedrijf en HR vooral druk met groei.

Datzelfde geldt voor verzekeraar Vivat, sinds 2015 in slagvaardige Chinese handen. “We zijn druk geweest met de overgang van een nationale naar een internationale organisatie. We hadden te weinig tijd voor dit soort thema’s. Nu langzamerhand wel”, zegt HR-manager Mirelle van Dam. “We hebben van veel medewerkers afscheid genomen en staan nu aan het begin van employee experience.”

Daarvoor zullen de medewerkers een nieuwe bedrijfscultuur moeten omarmen, met Nederlandse en Chinese invloeden. “Het was bij ons allemaal zeer goed geregeld, maar daardoor wel weinig innovatief”, vult HR Solutions Director van Vivat, Nynke Hessels, aan. “Als je te sociaal bent, sluit je niet aan bij de verwachtingen van de nieuwe generatie. Die is bijvoorbeeld veel minder met pensioen bezig en meer met het hier en nu. We zien mensen graag bij ons werken vanwege hun passie en bijdrage aan het succes, niet vanwege de zekerheden. Die nieuwe employee experience proberen we te bereiken.”

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl