Ook dit najaar kunnen bedrijfven en instellingen, net als in 2014 en 2015, subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers op weg helpen. Sinds maandag 14 november 2016 om 9:00 uur is het nieuwe aanvraagtijdvak open.geld

Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur kan elk bedrijf of instelling een aanvraag indienen. Uitsluitend volledige aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal 13 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt €10.000. Kijk snel op de website van het Agentschap om te lezen aan welke criteria uw aanvraag moet voldoen. Of kijk, ter inspiratie, wat voorbeelden na van projecten die vorige jaren subsidie kregen.

Hoger budget

Vorig jaar kreeg het Agentschap SZW, dat de aanvragen behandelt, van meer dan 3100 bedrijven en instellingen verzoeken binnen voor subsidie op projecten duurzame inzetbaarheid.  De staatssecretaris besloot vanwege de grote belangstelling besloten het subsidiebudget vorig jaar al te verhogen.

Aparte subsidie regio’s en sectoren

In september ging de inschrijving van start voor de nieuwe ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Tussen 19 september en 28 oktober konden onderwijs & ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners aanvragen doen voor projecten duurzame inzetbaarheid. Het ging om plannen die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Waaronder gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft 12,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opleidings- en ontwikkelingsprojecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

 

Bron: http://overduurzameinzetbaarheid.nl/