Een weeffout in de wet zorgt ervoor dat werkgevers niet kunnen voldoen aan de banenafspraak voor arbeidsbeperkten. Dat stelt risicoadviseur Aon. Er zouden te weinig ‘passende’ arbeidsbeperkten zijn. Afbeeldingsresultaat voor banenafspraak

De banenafspraak dwingt werkgevers om jaarlijks extra banen voor arbeidsbeperkten te creëren. Onlangs maakte demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de doelstelling voor 2016 voor werkgevers in de marktsector behaald is, waardoor zij voorlopig niet verplicht zijn om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te hebben. Overheidswerkgevers hebben daarentegen te weinig extra banen gecreëerd. Voor hen gaat mogelijk een quotum gelden. In een brief aan de staatssecretaris waarschuwt Aon nu dat zonder wijzigingen in de wet het uiteindelijke doel van 125.000 banen sowieso onhaalbaar is. Dat kan voor werkgevers tot miljoenen euro’s aan boetes leiden.

Omvang doelgroepregister steeds kleiner geworden

Aon baseert zich op een analyse van de ontwikkeling van het doelgroepregister (tool). In dit register zijn de personen opgenomen die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Sinds het einde van 2015 is het doelgroepregister hard geslonken. Elk kwartaal nam het totaalaantal personen in het doelgroepregister verder af. Momenteel ligt het aantal rond de 200.000 personen. Zet de daling door, dan moet eind 2018 iedere arbeidsbeperkte uit het doelgroepregister een baan hebben. Volgens Aon is het daarom in de praktijk onmogelijk om aan de banenafspraak te voldoen.

Doelgroep slinkt door herkeuring van Wajongers

Een belangrijke reden voor het slinken van het doelgroepregister (e-learning) is de herbeoordeling van het arbeidsvermogen van Wajongers sinds 2015. Wajongers zonder duurzaam arbeidsvermogen verdwijnen uit het doelgroepregister. Om werkgevers niet met een onhaalbare taak op te zadelen, roept Aon staatssecretaris Klijnsma op om nieuwe afspraken te maken. In de afgelopen jaren zijn al meerdere wijzigingen in de Participatiewet en banenafspraak doorgevoerd.

 

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/