Duurzame inzetbaarheid blijft een belangrijk thema, zo blijkt uit een recente afspraak op Europees niveau tussen de sociale partners. De Europese werkgever- en werknemersorganisatie hebben afspraken gemaakt over beleid dat ervoor moet gaan zorgen, dat medewerkers zinvol en gezond tot aan het pensioen kunnen doorwerken. Beeld Europees actieplan voor duurzame inzetbaarheid ouderen opgesteld

De plannen zijn samengevat in het werkprogramma ‘actief ouder worden’. In de kern komt het erop neer dat werkgever ervoor dient te zorgen dat:

  • er goede preventieve zorg is
  • er adequate (digitale) scholing is
  • teams zoveel mogelijk zijn samengesteld uit verschillende leeftijden
  • er een goede kennisoverdracht is tussen jong en oud.

De Europese werkgever- en werknemersorganisaties hebben aangekondigd de uitvoering van het werkprogramma ‘actief ouder worden’ nauwlettend te gaan volgen.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/