De Europese sociale partners slaan de handen ineen om te zorgen dat oudere werknemers langer zinvol kunnen blijven doorwerken. 

Tegelijk moet meer overdracht van kennis en ervaring tussen oudere en jongere werknemers plaatsvinden. Dat staat in het werkprogramma Actief ouder worden dat de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties woensdag in Brussel presenteren.

Werknemers moeten kunnen blijven werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. In plaats van concurrentie tussen oudere en jonge werknemers moet juist hun samenwerking worden bevorderd. Zo moeten trainingsprogramma’s ook voor oudere werknemers beschikbaar zijn, met name op digitaal gebied.

Voorts zouden op de werkvloer teams zoveel mogelijk samengesteld moeten worden uit werknemers van alle leeftijdscategorieën.

Bedrijven

Bedrijven moeten ook meer preventieve maatregelen nemen om gezondheidsrisico’s voor oudere werknemers te beperken en waar nodig de werkomstandigheden en werkwijze aan te passen.

De Europese sociale partners gaan de komende jaren de uitvoering van dit actieprogramma in de lidstaten nauwkeurig volgen.

 

Bron: ANP / NU.nl