De 6-urige werkdag heeft positieve effecten voor medewerkers en op nationaal niveau. Voor de werkgever echter stijgen de loonkosten.

Evaluatie 6-urige werkdag: Gemengde gevoelensIn Zweden wordt in sommige organisaties geëxperimenteerd met een 6-urige werkdag. Eerder ontvingen deze experimenten veel aandacht, waarbij sommigen er zelfs vanuit gingen dat in heel Zweden slechts 6 uur per dag gewerkt wordt. Dat bleek een misvatting.

Nu de experimenten geëvalueerd worden zou het wel eens helemaal over en uit kunnen zijn met de 6-urige werkdag. Een 6-urige werkdag heeft weliswaar positieve gevolgen voor medewerkers, maar blijkt ook duur voor de werkgever.

Evaluatie experiment 6-urige werkdag

In het Gothenburgse verzorgingstehuis Svartedalen is recent een tweejarige proef met een 6-urige werkdag geëvalueerd. Verpleegsters gingen hier minder werken, terwijl het salaris gelijk bleef. Verpleegsters rapporteren vele positieve effecten van deze kortere werkdag. Zo voelen ze zich gezonder, zijn ze minder vaak ziek, ervaren ze een betere werk-privébalans en hebben ze meer aandacht voor hun cliënten.

Gestegen kosten

Er blijkt ook een keerzijde aan dit experiment te zitten voor de werkgever. Om het gereduceerde aantal uren van de 68 verpleegsters op te vangen, moesten 17 extra mensen aangenomen worden. Dit betekent een stijging van de loonkosten met 1,25 miljoen euro per jaar. Het lagere ziekteverzuim compenseert die gestegen loonkosten niet.

Wèl positief effect op nationaal niveau

Doordat nieuw personeel werd aangenomen daalde de werkloosheid en gaf de overheid 500.000 euro minder uit aan uitkeringen.

Daarnaast zijn medewerkers gelukkiger en kunnen zij (vermoedelijk) langer doorwerken. Ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn dus positieve effecten te behalen met een korte werkdag.

 

Bron: PW De Gids