In periode 5 (week 17 – 20) is het aantal uitzenduren gelijk gebleven. De uitzendomzet is ook hetzelfde gebleven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Dat blijkt uit de cijfers die de ABU vandaag heeft bekendgemaakt. Deze periode telde twee werkbare dagen meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus een flinke correctie toegepast.

Het aantal uitzenduren en -omzet is in periode 5 (week 17 – 20) als volgt verdeeld over de grootste drie sectoren:

  • De uren in de administratieve sector daalden met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam ook met 6% af.
  • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam ook toe met 4%.
  • Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 1%

In voorgaande periode(s) (periode 4) was er wel sprake van een stijging in uitzenduren en -omzet.

 

Bron: ABU / https://www.flexmarkt.nl