Als werkgever heeft u een actief inzetbaarheidsbeleid. U biedt opleidingsfaciliteiten, zet actief in op mobiliteit en bevordert een gezonde leefstijl. En toch is een deel van uw werknemers onvoldoende mobiel. Dan zou het best kunnen dat financiële onzekerheid een rol speelt.

Financieel fitte werknemers zijn vitaler

Financiële onzekerheid

Mensen die financieel onzeker zijn, zijn vooral gericht op het hier en nu. Dit belemmert hen om zich te blijven ontwikkelen, van baan te veranderen of eerder met pensioen te gaan. Financieel fitte werknemers maken plannen voor de toekomst, bijvoorbeeld over hoe zij werk en privé combineren. Maar ook over hoe zij de rest van hun loopbaan vorm willen geven.

Neem mevrouw Bongers. Zij is 61 jaar en werkt in de jeugdzorg. Ze doet dit met passie, totdat haar man overlijdt. Daarna valt haar werk haar mentaal zwaar; ze heeft moeite om zich elke dag bezig te houden met de heftige casuïstiek. Omscholing of ander werk liggen niet erg voor de hand. Ze denkt dat ze het financieel niet redt om eerder te stoppen met werken, met 1 inkomen. Tot ze via haar werkgever in contact komt met een financiële coach, die haar inzicht geeft in haar financiële plaatje. De coach wijst haar erop dat zij ook kan overwegen om eerst een tijdje minder te gaan werken. Dit blijkt voor haar financieel een prima oplossing. Dit geeft haar de energie om tot haar 64-ste door te gaan. En de financiële ruimte om daarna helemaal te stoppen.

Onverwachte gebeurtenissen

Dit voorbeeld laat zien dat onverwachte gebeurtenissen een grote rol spelen in de financiële situatie van werknemers. En dat een werkgever er belang bij kan hebben om hierop in te spelen. Dat geldt niet alleen voor het overlijden van een partner, maar ook bij samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, echtscheiding, ziekte of ontslag van een van hen. Stuk voor stuk gebeurtenissen met grote financiële impact en vaak oorzaak van financiële stress.

Wat kunt u als werkgever doen?

U bent als werkgever niet verantwoordelijk voor de financiële situatie van uw werknemers. En u wilt zich ook niet teveel mengen in privéaangelegenheden. Toch zijn er een heleboel dingen die u wél kunt doen, zonder de verantwoordelijkheid van medewerkers over te nemen. U kunt bijvoorbeeld uw medewerkers via uw intranet, folders of bedrijfsblad tips geven over hoe om te gaan met geldzorgen. Of u kunt overwegen om financiële coaches in te zetten om mobiliteit te bevorderen, zodat medewerkers zien dat er financiële ruimte is voor een andere baan of vroegpensioen. Financieel advies kan ook worden ingezet bij het versoepelen van reorganisaties.

Er zijn al diverse bedrijven die duurzame inzetbaarheid hebben geïntegreerd in hun HR-beleid. Zo heeft Hydrocare & diens dochterbedrijven de cyclus van functioneringsgesprekken vervangen door inzetbaarheidgesprekken. In deze gesprekken gaat het over de vitaliteit van de medewerker. Maar ook hoe zij in de toekomst werk en privé blijven combineren, en hoe zij dat financieel gaan realiseren. Ook denkt Hydrocare mee als medewerkers geldzorgen hebben.

Financieel gezonde werknemers

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Voor werkgevers die de financiële fitheid van hun medewerkers willen bevorderen is er de website www.financieelgezondewerknemers.nl. Die bevat een signaaltool om financiële problemen vroegtijdig te herkennen, tips om het gesprek aan te gaan, en checklists per gebeurtenis voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarnaast bevat de website informatie over loonbeslag, schulden en een doorverwijstool. Er is ook een pagina op Linkedin met tips voor werkgevers. Voor medewerkers is er de website Wijzer in geldzaken.

 

Bron: PW