Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Begin dit jaar gaf 47 procent van de zzp’ers aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Dat is 4 procent meer dan in 2015.

Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de financiële situatie van hun onderneming.

Ook zijn ze dit jaar iets vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid. Zo zegt maar acht procent vrijwel volledig afhankelijk te zijn van maar één opdrachtgever.

De cijfers zijn afkomstig van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS.

Arbeidsongeschikt

Hoewel de financiële situatie van zzp’ers naar eigen zeggen is verbeterd geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Als reden noemt 70 procent van hen dat het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is.

Vooral in de bouw- en recreatiesector laten veel zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering schieten. Terwijl mensen in de bouwsector wel meer risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.

Een andere reden waarom zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, is omdat ze zeggen dat ze zelf genoeg geld hebben gespaard om een periode zonder werk te overbruggen.

Opvallend is dat zzp’ers van 45 tot 65 jaar in 2015 voor het eerst in jaren weer vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben.

Alternatieven

Volgens Frank Alfrink van Stichting ZZP Nederland lijken de cijfers erger dan ze zijn. Volgens hem hebben zzp’ers meer creatieve oplossingen om verloren inkomen te compenseren dan alleen via verzekeringen. Alfrink: “Als iemand niet verzekerd is, wil het niet zeggen dat hij een probleem heeft. De cijfers zijn niet zo hard als nu gesteld wordt”.

Volgens Affrink kan het zijn dat er geen verzekering wordt afgesloten omdat er rekening wordt gehouden met het inkomen van een partner of dat er in een broodfonds wordt meegedaan, waarbij een groep zzp’ers voor elkaar geld apart zetten.

Pensioen

Zzp’ers zijn beter voorbereid op hun pensioen dan op ziekte of arbeidsongeschiktheid. Driekwart heeft een regeling voor de oude dag. Lang niet iedereen bouwt dat ouderwets op bij een pensioenfonds.

Vooral sparen en beleggen en investeren in een woning zijn voor veel zelfstandigen een populaire manier om pensioen op te bouwen.

‘Zo kan het niet langer’

Vakbond FNV maakt zich zorgen over het grote aantal zzp’ers dat geen pensioen opbouwt en niet verzekerd is. “Het is zorgwekkend dat steeds meer zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, of dat nu in de bouw is, de culturele sector of de financiële sector”, zegt Mariëtte Patijn, vicevoorzitter van de FNV.

CNV-voorzitter Maurice Limmen wil dat alle zzp’ers snel een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen en een pensioen opbouwen. “Anders blijven we dus anno 2017 in Nederland met elkaar concurreren op bijvoorbeeld het risico om onverzekerd van een steiger te vallen. Zo kan het niet langer.”

ZZP Nederland is alleen voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid als mensen die kunnen aantonen dat ze op het een andere manier regelen, niet mee hoeven te doen.

 

Bron: NOS