Ruim 38 procent van de Nederlandse werkenden heeft geen vast contract. En hoewel de flexibilisering niet onomstreden is, levert het de Nederlandse economie miljarden op.

Flexibilisering levert miljarden opDit concludeert arbeidsmarktspecialist Brunel uit een studie uitgevoerd door Erasmus Research & Business Support (ERBS). Het doel van het onderzoek was om vast te stellen welke voordelen en besparingen flexibele arbeid voor Nederland. Het onderzoek concludeert dat deze kunnen oplopen tot ten minste twee miljard euro per jaar, ongeacht het nu slechter of beter gaat met de Nederlandse economie.

HR bespaart half miljard

Alleen al aan HR-kosten zou flexibele arbeid goed zijn voor een besparing van een half miljard euro. “Hierbij valt te denken aan besparing door uitbesteding van werving, selectie en administratie, besparing op kosten voor introductie en opleiding, besparing door het voorkomen en tijdig ingrijpen op de jaarlijkse 12 procent aan ‘mismatches’ tussen vacatures en professionals; alsook een steilere leercurve bij de flexibele arbeidskracht”, aldus Brunel.

Discussie op basis van feiten

Dr. Job Hoogendoorn, onderzoeksleider bij Erasmus Research & Business Support: “De discussie over flexibele arbeid in Nederland moet meer op basis van feiten gevoerd worden. En de toegankelijkheid tot die feiten is nog beperkt. Dit is nog een voorzichtige schatting. Flexibele arbeid door bijvoorbeeld detachering of zzp’ers, neemt kosten voor eigen rekening, waar werkgevers normaal gesproken mee te maken zouden krijgen.”

Ondergrens

Hoogendoorn en zijn collega’s hebben bij elke berekening, zowel voor hoogconjunctuur als voor laagconjunctuur, de ondergrens gehanteerd. “In slechte economische tijden levert de flexibelere uitstroom van arbeid ten minste zo’n 1,5 miljard op. In betere economische tijden is de flexibeler instroom van professionals goed voor datzelfde bedrag. Het bedrag op besparingen van HR-kosten is in beide gevallen zo’n half miljard euro. In tijden van een omslag tussen beide conjuncturen, zoals nu, is dat zelfs meer. De werkelijke besparing voor de Nederlandse economie als gevolg van de inzet van flexibele arbeidskrachten zou wel eens veel hoger kunnen zijn dan de geïdentificeerde twee miljard.”

Enorme bijdrage aan economie

Maikel Pals, algemeen directeur Brunel Nederland: “Dat zijn enorme bedragen, die onvoldoende worden meegenomen bij het vaststellen van beleid om de realiteit van de flexibelere arbeidsmarkt optimaal in te richten. De huidige discussies in de politiek en in het maatschappelijk veld doen onvoldoende recht aan deze enorme bijdrage van flexibele arbeid aan de Nederlandse economie. Flexibele arbeid levert op. Voor de werknemer, voor het bedrijf – en naar nu blijkt ook voor onze Nederlandse maatschappij.”

 

Bron: PW De Gids