34 procent van de flexwerkers gaat deze zomer niet op vakantie omdat zij daar geen tijd voor hebben. Nog eens 22 procent gaat wel op vakantie, maar blijft bereikbaar of neemt werk mee.

Flexwerker is te druk voor vakantie

Door de onzekerheid die kleeft aan de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kiezen opdrachtgevers er vaker voor om flexwerkers en freelancers in te huren via een payrollconstructie. Dat stelt het Amsterdamse HR-bureau Tentoo op basis van eigen onderzoek onder 10.000 flexwerkers en freelancers.

Boetes en naheffingen

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben opdrachtgevers 8 procent meer flexwerkers ingezet dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo, heeft dit te maken met de DBA. “Bedrijven die zzp’ers inhuren, lopen het risico op naheffingen en boetes als ze niet conform de regels handelen. De regels zijn echter niet helder. Door freelancers en flexwerkers via payrolling in te huren, sluiten zij de financiële risico’s uit. Onze verwachting is dat de vraag naar freelancers en flexwerkers de komende tijd blijft stijgen.”

Jonge flexwerkers stuwen de markt

Het zijn voornamelijk jonge flexwerkers, van 34 jaar en jonger, die de stuwende kracht zijn achter de groei. Niet alleen is het aantal freelancers van 25 jaar en jonger het afgelopen kwartaal met 42 procent gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor, ook is hun omzet met elf procent gestegen. In de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar is de omzet zelfs met 21 procent gestegen, zo concludeert Tentoo uit het eigen onderzoek.

Toenemende stress

Den Ronden waarschuwt dat de verbeterde arbeidsmarkt voor flexwerkers niet alleen maar positief is. Een grote groep lijkt geen tijd te nemen om tot rust te komen en de batterij weer op te laden. Den Ronden: “Hoewel de groei in de vraag naar flexwerkers positief uitpakt voor flexwerkers, kan het ook zorgen voor toenemende stress. Men wil gebruik maken van dit gunstige klimaat.”

 

Bron: PW