Flexwerkers zijn vaker arbeidsongeschikt dan werknemers met een vaste baan. Daarom maken zij ook relatief vaak gebruik van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat blijkt althans uit een rapport van topambtenaren van alle ministeries dat in de ministerraad wordt besproken.Beeld Flexwerker vaker arbeidsongeschikt dan vaste medewerker

Nederland kent ruim 1,5 miljoen flexwerkers. Hieronder vallen payrollers, freelancers, seizoensarbeiders en werknemers met een zogenoemd ‘nul-urencontract’. Daar tegenover staan ruim 7 miljoen Nederlanders met een vaste aanstelling. Tegelijkertijd is meer dan de helft van de mensen die aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering flexwerker.

Negatieve financiële consequentie

Als flexwerkers ziek worden, kunnen zij via het UWV een uitkering krijgen. Daarna wordt weinig gedaan om hen weer aan het werk te helpen. “Jezelf beter melden in de Ziektewet heeft bovendien een negatieve financiële consequentie omdat je dan je recht op arbeidskorting verliest,” schrijven de ambtenaren in het rapport.

Bijna driekwart van degenen die volledig zijn afgekeurd kan nog wel werken maar dat wordt ontmoedigd. Zij zijn onzeker over hun mogelijkheden aan het werk te blijven. Volgens het rapport is de WIA-uitkering daarom een belangrijke inkomenszekerheid in hun leven.

Aanbevelingen voor nieuw kabinet

Volgens de ambtenaren zouden de uitkomsten van het rapport een onderwerp moeten zijn voor de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet. De ambtenaren doen dan ook verschillende aanbevelingen om flexwerkers tijdens de twee jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheidskeuring weer aan werk te helpen. Ook kan de keuring preciezer worden, waardoor mensen minder snel volledig worden afgekeurd.

De verplichtingen voor arbeidsongeschikten kunnen aangescherpt worden. De beleidscommissie stelt voor dat WIA-gerechtigden in ieder geval worden verplicht zich in te spannen basale vaardigheden te beheersen, zoals het Nederlands en computervaardigheden.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/