Mensen met zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen met werken. Dat is waar vakbond FNV voor pleit in het ‘tienpuntenplan naar een flexibele AOW.

Flexibele AOW: een utopie?Werknemers moeten vier jaar eerder kunnen stoppen met werken, vindt de vakbond FNV. En wie dat moet betalen is duidelijk: “Het is aan het volgende kabinet om daarvoor een financieel gunstige regeling op te tuigen.”

Eerste aanzet voor flexibele AOW

De FNV doet vandaag met een tienpuntenplan voor een flexibele AOW al een eerste aanzet. “Het steeds verder opschuiven van de AOW-leeftijd vormt een groeiend probleem voor mensen die weinig verdienen en gemiddeld korter leven en voor de grote groep werkenden die zwaar werk doen”, zo luidt de verklaring. “Zij moeten de mogelijkheid hebben om op een fatsoenlijke manier van hun oude dag te genieten.” Eerder deze maand  stelde Marie-José Thunnissen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde al dat de hogere pensioenleeftijd voor veel werknemers als onhaalbaar voelt. Bij de beroepsorganisatie zijn alle bedrijfsartsen in Nederland aangesloten. “Langer doorwerken houdt de AOW betaalbaar. Maar de maatregel leidt nu en later tot problemen bij grote groepen werknemers”, zo waarschuwde de NVAB in de Volkskrant.

AOW-leeftijd afremmen

De vakfederatie FNV pleit ervoor de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen én de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen. “Eén jaar langer leven leidt in huidige koppeling tot één jaar langer werken. De FNV is voorstander van een fifty-fifty-verdeling, waarin één jaar langer leven leidt tot een half jaar langer doorwerken, en een half jaar extra AOW en pensioen”, aldus de federatie.

Daarnaast wil de grootste vakbond de AOW dusdanig flexibiliseren dat mensen de uitkering tot vier jaar eerder of later kunnen opnemen. Bij een AOW-leeftijd van 67 betekent dit de mogelijkheid van vervroegde ingang vanaf 63 of juist uitstel tot uiterlijk 71 jaar.

Om het inkomen van mensen die vervroegd AOW willen, op peil te houden is een doorwerkbonus nodig. Die moet 2000 euro per jaar bedragen en mensen kunnen die vanaf hun 60e opsparen. Fiscaal nadelige regelingen voor mensen die eerder stoppen moeten eveneens worden geschrapt, stelt de vakbond.

Het FNV-plan voor een flexibele AOW

Het 10-puntenplan voor een flexibele AOW dat de vakbond vandaag presenteert, is opgesteld door de werkgroep AOW Flexibel en de Commissie Pensioenen van het ledenparlement van de FNV. De tien punten op een rij:

  1. De koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting moet anders en beter.
  2. De AOW als eerste pijler in de oudedagsvoorziening heeft verstrerking nodig.
  3. De huidige gefixeerde AOW leeftijd wordt vor werkenden omgezet in een flexibele AOW-Pensioen richtleeftijd met maximaal vier jaar naar voren en maximaal 4 jaar naar achteren.
  4. Een doorwerkbonus voor alle oudere werknemers biedt een extra mogelijkheid om inkomensverlies op te vangen.
  5. Bij het flexibel laten ingaan van de AOW geldt geen bruto-nettonadeel maar ook geen -voordeel.
  6. Deeltijd AOW en deeltijd aanvullend pensioen zullen goed wettelijk worden gefaciliteerd.
  7. Om verdringing op de arbeidsmarkt te bestrijden is een gelijk spelveld nodig voor werken voor en na de AOW-richtleeftijd.
  8. De ontslagleeftijd waarop werkgevers werknemers zonder vergunning kunnen ontslaan schuift vier jaar naar achteren.
  9. Op cao-niveau moet er de mogelijkheid komen om fiscaalgunstig op vrijwillige basis 3 procent van het loon ana te wenden voor vermogensvorming.
  10. Er moeten gerichte maatregelen komen om langdurige werkloosheid onder oudere werkenden te bestrijden langs de lijnen van de Beleidsagenda 2020.

Bron: ANP/FNV, PW De Gids