Mensen met zware beroepen moeten weer met de vut kunnen in plaats van doorwerken tot hun 67ste. Daarvoor moeten per bedrijfstak afspraken worden gemaakt tussen vakbonden en werkgevers. De hoogovens van staalbedrijf Tata Steel.

Dat bepleit de FNV in een 11-puntenplan voor ‘eerlijk stoppen met werken’, dat de vakbond vandaag aanbiedt aan de Tweede Kamer. De politiek praat al jaren tevergeefs over een oplossing voor mensen met zware beroepen die niet in staat zijn om langer door te werken, zoals in de zorg of de bouw. De FNV wil het nu zelf gaan regelen.

Aan de cao-tafel kunnen vroegpensioenregelingen voor zware beroepen worden afgesproken, waarbij de werkgever de werknemer compenseert voor een financiële terugval. De overheid moet het dan wel fiscaal mogelijk maken. Nu worden bedrijven juist beboet die dergelijke vroegpensioenregelingen afspreken.

,,Als ik bij Tata Steel of een kartonfabriek kom, vragen werknemers me: hoe moet ik dit werk in vredesnaam tot mijn 67ste blijven doen? Voor veel mensen is het onmogelijk, omdat ze hun armen, schouders en ellebogen slijten. Deze mensen moeten we een fatsoenlijk vooruitzicht bieden’’, zegt FNV-voorzitter Han Busker.

Daarnaast wil de FNV alle werknemers de mogelijkheid geven hun AOW maximaal vier jaar eerder op te nemen dan de pensioenleeftijd. Daar staat wel een lagere AOW-uitkering tegenover: 6 procent lager voor de hoge inkomens en 3 procent voor inkomens rond het minimumloon. Werknemers kunnen volgens het plan overigens ook later AOW opnemen en dus langer doorwerken.

Eerlijker plan

De FNV wil tegelijkertijd dat de pensioenleeftijd minder snel stijgt dan het kabinet heeft ingevoerd. Nu gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021. De FNV wil dat de pensioenleeftijd pas in 2025 naar 67 jaar gaat. Busker: ,,Steeds meer mensen moeten op versleten knieën kruipen naar een eindstreep, die steeds verder opschuift. Wij denken dat ons plan eerlijker is.’’

Vanaf 2022 wordt de pensioenleeftijd bovendien gekoppeld aan de levensverwachting. Als we gemiddeld een jaar langer leven, moeten we met z’n allen een jaar langer doorwerken. De FNV wil dat halveren. ,,Dan kun je een half jaar langer genieten van je pensioen’’, zegt Busker.

Bron: AD.nl