Het toenemende aantal zzp’ers en de stijging van de AOW-leeftijd vragen om een nieuwe blik op arbeidsgerichte zorg. Dat zegt artsenfederatie KNMG.

Geef elke werkende toegang tot een arbeidsarts

Iedereen die werkt moet arbeidsgerichte zorg kunnen krijgen, ook mensen die niet in loondienst zijn. Zzp’ers, mantelzorgers en ook bijvoorbeeld vrijwilligers moeten terechtkunnen bij een ‘arbeidsarts’ voor advies en begeleiding bij gezondheidsproblemen die van invloed zijn op hun werk, vindt KNMG.

Maatschappelijk vraagstuk

“Er moet een oplossing komen voor het maatschappelijke vraagstuk dat er steeds meer mensen zijn die geen arbeidsgerichte medische zorg krijgen. Wij zeggen in gezamenlijkheid, als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch specialisten, dat arbeid onderdeel is van gezondheid”, aldus KNMG-voorzitter René Héman over het voorstel ‘Zorg die werkt’.

Chronisch zieken in de beroepsbevolking

De artsen maken zich niet alleen zorgen over zzp’ers die buiten de arbeidsgerichte medische zorg vallen. Ook het feit dat werknemers steeds langer moeten doorwerken heeft zijn effect op de arbeidsgerichte zorg, stelt de KNMG. “De pensioengerechtigde leeftijd zal de komende jaren verder stijgen. Mede door deze ontwikkeling is er een stijging van het aantal chronisch zieken in de beroepsbevolking.”

Arbeidsarts geen aparte beroepsgroep

De arbeidsarts die de KNMG voor ogen staat is een arts met als specialisme arbeid en gezondheid, die werkzaam is in de eerste lijn. De KNMG is er dus niet op uit een nieuwe of aparte beroepsgroep in het leven te roepen. De artsenfederatie ziet bedrijfs- of verzekeringsartsen als aangewezen medici om deze rol op zich te nemen.

Proeftuinen

De KNMG heeft haar visie gepresenteerd aan de ministers van Volksgezondheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De artsenfederatie stelt voor om proeftuinen te starten met werkgevers, verzekeraars en gemeenten en andere experimentele vormen. Voorzitter Héman: “Voor deze proeftuinen en de wetenschappelijke evaluatie, bijvoorbeeld binnen een ZonMw programma, is subsidie nodig. Het zou mooi zijn als de ministers het voorstel overnemen, door randvoorwaarden te creëren.”

 

Bron: http://www.pwnet.nl