Het is de werkgeversorganisaties en vakbonden niet gelukt om een akkoord te bereiken over belangrijke hervormingen op de arbeidsmarkt. De partijen konden het onder meer niet eens worden over het ontslagrecht en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De werkgeversorganisaties en vakbonden waren al ruim een jaar bezig met overleg om zo te komen tot concrete afspraken over vernieuwingen op de arbeidsmarkt. Deze week bleek echter dat het de partijen niet gelukt is om een akkoord te bereiken. Een belangrijk punt voor de vakbonden in de onderhandelingen was de (volgens hen) doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zij willen het aantal flexibele werknemers en zzp’ers sterk terugdringen en tegelijkertijd meer zekerheid aan deze arbeidskrachten bieden. Werkgeversorganisaties zijn van mening dat flexibele arbeidsrelaties niet meer weg te denken zijn. Zij pleiten wel voor vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en een arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers.

Versoepeling van ontslagrecht

Daarnaast willen werkgeversorganisaties het ontslagrecht (opnieuw) versoepelen. De vakbonden zijn het hier niet mee eens. Volgens hen heeft de hervorming van het ontslagrecht door de Wet werk en zekerheid tijd nodig en zou het te snel zijn om hier nu weer aan te tornen.

Wat gebeurt er met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte?

Eerder leek het er nog op dat werkgeversorganisaties en de vakbonden wel overeenstemming hadden bereikt over de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Nu het polderoverleg is mislukt, is het de vraag wat hiermee gaat gebeuren.

 

Bron: HRrendement