Donderdag 1 juni zou de Tweede Kamer overleg voeren over de Wet DBA. Echter, deze vergadering is uitgesteld doordat de Kamercommissie Financiën eerst inhoudelijke vragen wil stellen over het recent uitgebrachte rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ (pdf).  Afbeeldingsresultaat voor tweede kamer

Opties

In dit onderzoek worden 10 opties uitgewerkt over hoe arbeidsrelaties gekwalificeerd zouden kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door  een werkgroep bestaande uit ambtenaren van vier betrokken ministeries. Het onderzoek gaat verder dan alleen het bestrijden van gedwongen zelfstandigheid. In het rapport worden ook opmerkingen gemaakt over andere zaken, zoals verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.

Wachten is funest

ZZP Nederland vindt dat de besprekingen over de Wet DBA worden uitgesteld zeer ongelukkig. Directeur Frank Alfrink: “Wij merken onder een groot deel van onze achterban dat de Wet DBA als een molensteen om de nek hangt. De wet zorgt er voor dat grote bedrijven en (overheids)instanties geen opdrachten meer aan ondernemers verlenen. Hoe langer de onduidelijkheid over de  Wet DBA blijft, hoe meer schade er wordt aangericht”. Stichting ZZP Nederland wil een alternatief voor de Wet DBA, dat modelcontracten overbodig maakt. Dit alternatief is ook door Stichting ZZP Nederland gezonden aan de partijen in de kabinetsformatie. ZZP Nederland is niet blij met het huidige gedoogbeleid van de wet DBA (er wordt niet beboet tot 1 januari 2018), omdat dit beleid niet oplevert dat opdrachtgevers hun opdracht toch aan ondernemers blijven gunnen.

 

Bron: https://www.zzp-nederland.nl