Waar steeds meer werkgevers kijken naar mogelijkheden voor (gedeeltelijk) variabele beloning, daar komen wetenschappers tot een heel andere conclusie. Namelijk: prestatiebeloning werkt wel een beetje, maar minder goed dan je als werkgever misschien graag zou willen. werknemers met schulden

Britse onderzoekers ondervroegen 1.293 managers en 13.657 werknemers in Britse bedrijven. Hun conclusies publiceerden ze in het Human Resources Management Journal.

Stress

De onderzoekers ontdekten dat mensen die een vorm van prestatiebeloning krijgen, vaak weliswaar harder werken, maar ook veel meer stress ervaren en een lagere waardering voor het werk hebben. De beloningsstructuur is dus positief bedoeld, maar de effecten zijn dat niet ondubbelzinnig.

Toch is niet alle flexibele beloning slecht. Want uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers wiens bonus gekoppeld is aan het niveau van hun bijdragen aan de organisatie, of hoe goed hun werkgever als geheel presteert, vaak meer worden aangemoedigd om hard te werken.

Signaal

Volgens de Britse onderzoeker Chidiebere Ogbonnaya laten de onderzoeksresultaten zien dat werkgevers met hun ideeën soms nét iets naast de werkelijkheid zitten. Ze hopen dat prestatiebeloning mensen motiveert en positieve houdingen bevordert, maar in werkelijkheid roept het bij werknemers vaak het gevoel op dat het werk eigenlijk te veel van ze vraagt, en dat er te weinig tijd is om een taak goed uit te voeren.

De onderzoeker zegt: ‘Mensen voelen zich onder druk gezet om harder te werken, als dit het signaal is wat ze van de organisatie krijgen. Maar het gevoel wat mensen hebben is dat de organisatie er toch de meeste baat bij heeft. Sommige mensen ervaren dat alsof ze uitgebuit worden, iets wat nooit positief werkt in de relatie tussen werkgever en werknemer.’

Winstuitkering

De onderzoekers keken ook naar een beloning die afhankelijk is van de winst van het bedrijf. Uit de resultaten bleek dat deze vorm van prestatiebeloning alleen werkt als iederéén deelt in de winst. Met andere woorden: als alleen een klein deel van de organisatie een graantje meepikt, dan leidt dat tot een lagere baantevredenheid, lagere commitment en een lager vertrouwen in het management.

Onderzoeker Kevin Daniels zegt dat winstdeling evenwel een goede manier is om mensen te motiveren, als het geld maar eerlijk verdeeld wordt over de organisatie.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1748-8583.12130/full
http://www.businessnewsdaily.com/9712-performance-based-pay.html