Werknemers met flexibele werktijden voelen zich beter en ze zijn gemotiveerder. Dat blijkt uit onderzoek waarop arbeids- en organisatiepsycholoog Hylco Nijp van de Radboud Universiteit deze week promoveerde. Hij geeft HR-professionals tips hoe ze flexibele werktijden kunnen introduceren.

flexibel werken flexibele werktijden het nieuwe werken duurzame inzetbaarheid

Om werk gezond en tot op hogere pensioenleeftijd boeiend te houden, peilde Nijp welke effecten flexibele werktijden hebben op de balans werk-privé, de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Ook deed hij een grootschalig onderzoek naar Het Nieuwe Werken. Dat wordt onder meer gekenmerkt door een grote mate van vrijheid in werktijden.
Over de flexibele werktijden peilde Nijp 2400 medewerkers in verschillende beroepen, van de landbouw tot de dienstensector. De groep die er zeggenschap in heeft, blijkt minder last te hebben van vermoeidheid of stress en tevredener te zijn over het werk. Van de ondervraagden wil 40 tot 50 procent meer flexibiliteit of een grotere controle over de werktijden dan ze momenteel ervaren.

Brandweer

‘Bepaalde beroepen hebben daar minder mogelijkheden voor’, zegt Hylco Nijp. ‘Bij de brandweer kun je niet anderhalf uur later aankomen. Maar ook daar kunnen medewerkers meer autonomie krijgen door aan te geven wanneer ze ingeroosterd willen worden. Je kunt ook de openings- en sluitingstijden van bedrijven aanpassen, zodat het personeel zelf kan bepalen wanneer het begint of wil doorwerken.’
Voor zijn onderzoek over het Nieuwe Werken heeft Hylco Nijp bij SNS Bank gemeten welke effect dat heeft op de medewerkers. ‘Zelfs de receptionistes en de managers hebben geen vaste werkplek meer, dat zie je niet vaak.’ De verandering ging gepaard met informatie-bijeenkomsten en workshops. Managers leerden daar bijvoorbeeld hoe ze moeten leidinggeven nu ze hun personeel minder vaak zien. Dat was ook wel nodig, want medewerkers die gemiddeld een halve dag per week thuis werkten, gingen dat anderhalve dag per week doen. Tot hun tevredenheid, bleek uit het onderzoek, al zien ze hun collega’s minder vaak.

Tips voor HR

Op basis van de resultaten heeft de arbeids- en organisatiepsycholoog een paar tips voor HR-professionals:

  1. Inventariseer of er vraag is naar flexibele werktijden. Medewerkers die behoefte hebben aan autonomie hebben er meer baat bij dan medewerkers die houden van structuur.
  2. Bereid de overgang goed voor. Bijvoorbeeld door een projectgroep te vormen met verschillende experts, van HR en ICT tot de financiële afdeling.
  3. Informeer de medewerkers van tevoren uitvoerig, organiseer bijeenkomsten en trainingen.
  4. Denk niet dat dit een bezuiniging oplevert. Een bedrijf maakt minder schoonmaak-, parkeer-, elektriciteits- en reiskosten, maar er is ook budget nodig voor de trainingen en het faciliteren van thuiswerk. SNS Bank betaalt medewerkers 600 euro per drie jaar voor het inrichten van een werkplek en ergonomische kantoormeubelen en 20 euro per maand ter compensatie van extra kosten zoals elektriciteit of koffie.

Hoe flexibel zijn de werktijden van deze onderzoeker eigenlijk? ‘Die liepen de afgelopen maanden nogal uit de hand’, bekent Hylco Nijp. ‘Naast mijn baan als docent strategisch HRM was ik mijn onderzoek nog aan het afronden. Afgezien van het lesgeven op vaste tijden, kon ik mijn werk wel zelf indelen. Wat ik terugzag in mijn studie geldt ook voor mij: ik vind het fijn om niet een baas te hebben die eist dat ik om 8 uur ’s ochtends binnenkom. Ik krijg het vertrouwen dat ik zelf het best kan inschatten wanneer ik werk. Weg met de prikklok dus.’

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl