Werknemers moeten kunnen werken onder gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Daar hoort ook een eerlijke beloning bij. Werkgevers moeten de regels kennen die daarvoor gelden. Met een tool kunnen zij zichzelf controleren. Afbeeldingsresultaat voor arbeidsomstandigheden

Aan de basis van een goed arbeidsomstandighedenbeleid staat goed werkgeverschap. Dat betekent dat de werkgever voor gezonde, veilige én eerlijke arbeidsomstandigheden zorgt. Goede werkgevers werken niet met malafide uitzendbureaus (tool) en illegale arbeidskrachten én betalen een eerlijk loon. Toch gaat dit nog weleens fout en houden organisaties zich niet aan de regels. Zo voldoen zij bijvoorbeeld niet aan de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Die moet uitbuiting en fraude tegengaan.

Werkgever verantwoordelijk voor controle eerlijke beloning

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk, ook als zij personeel inhuren via een bemiddelaar. Zij moeten zelf controleren of werknemers een verblijfsvergunning hebben en het minimumloon betaald krijgen. Daarvoor moet de werkgever weten of iemand wel in Nederland mág werken, wanneer iemand precies een werkvergunning nodig heeft en hoe hij kan nagaan of die aanwezig is. Ook moet hij weten wat een eerlijke beloning is, en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Inspectie SZW controleert op overtredingen

Inspectie SZW controleert onder meer of organisaties zich houden aan de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Constateert Inspectie SZW een overtreding, dan is er kans op een boete. Met de zelfinspectietool Eerlijk Werken van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig nagaan of zij voldoen aan de regels. De tool geeft een lijst met punten die nog niet goed geregeld zijn zodat werkgevers hiermee aan de slag kunnen.

 

Bron: https://www.rendement.nl/