Tot 1 juli 2017 geldt de tijdelijke regeling Pensioenknip. Hierdoor hoeven deelnemers aan een premieregeling niet in één keer hun hele pensioen aan te kopen. De overheid verlengde de regeling op 1 januari 2017 met een half jaar. Dit had te maken met de trage start van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp).

Goed om te weten: wat is de pensioenknip?

De pensioenknip is bedoeld voor mensen die pensioen opbouwen met een beschikbare premieregeling. Hierbij is sprake van een vaste inleg met een inkoop van het hele pensioen op de pensioendatum. De hoogte van dat pensioen hangt af van de rentestand en beurskoersen op de pensioendatum. De huidige aanhoudend lage rentestand is daarbij nadelig. Een lage rente betekent namelijk een relatief laag pensioen.

De pensioenknip vangt dit nadeel op doordat deelnemers eerst voor twee jaar een uitkering kunnen aankopen. Na twee jaar kopen ze dan een pensioenuitkering voor de rest van hun leven in. De hoop is daarbij dat de rente dan weer een hoger niveau heeft bereikt.

Wet verbeterde premieregeling

Na 1 juli 2017 moet de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) de deelnemers aan een beschikbare premieregeling uitkomst bieden. De Wvp maakt het mogelijk dat zij het pensioenkapitaal dat ze opbouwen, na de pensioendatum kunnen blijven beleggen. Op basis daarvan ontvangen ze een variabel pensioen. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijk van de rentestand en beurskoersen op de pensioendatum. Het beleggen na pensioendatum kan daardoor leiden tot een beter pensioenresultaat dan bij een vaste uitkering. Tegelijkertijd betekent het wel meer onzekerheid over de hoogte van de uitkering.

Shoprecht

Op basis van de Wvp moeten pensioenuitvoerders deelnemers voor de pensioendatum de keuze geven tussen een vaste of een variabele uitkering. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
Daarbij is sprake van een zogeheten shoprecht. Deelnemers kunnen dan bij een andere pensioenuitvoerder een variabel of vast pensioen aankopen als hun eigen pensioenuitvoerder dat niet aanbiedt.

Extra zorgplicht

Vanwege het hogere risico bij een variabele pensioenuitkering geldt een extra zorgplicht voor pensioenuitvoerders. Ze zullen deelnemers goed moeten begeleiden bij de keuze tussen een vast of variabel pensioen. De risico’s van het variabele pensioen moeten ze daarvoor goed in beeld brengen.

Overgangsperiode

De Wvp geldt sinds 1 september 2016, maar bood deelnemers niet meteen voldoende mogelijkheden. Er is namelijk overgangsrecht voor premieregelingen die al bestonden bij de invoering van de Wvp. Pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2018 de tijd om een variabele uitkering aan te bieden en te informeren naar de voorkeur van hun deelnemers.

Te weinig variabele pensioenproducten

Op 1 januari 2017 waren er te weinig variabele pensioenproducten waaruit deelnemers aan een premieregeling konden kiezen. Vandaar dat de pensioenknip toen met een half jaar werd verlengd. Het is dus belangrijk dat pensioenuitvoerders zo spoedig mogelijk met voldoende variabele pensioenproducten komen. De overheid kan de pensioenknip tenslotte niet blijven verlengen.

 

Bron: http://www.pwnet.nl/