De werkloosheid in ons land is in december verder gedaald, naar 5,4 procent van de beroepsbevolking. Hiermee daalde de werkloosheid in 2016 het hardst in tien jaar tijd.  Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Grootste daling werkloosheid in 10 jaar17.000 minder werklozen

In november stond de werkloosheid nog op 5,6 procent. Het CBS telde in totaal 482.000 werklozen in de laatste maand van 2016. Dat waren er 17.000 minder dan een maand eerder. In het laatste kwartaal van vorig jaar nam het aantal werklozen gemiddeld met 9000 per maand af.

Lees op PW de Gids ook hoe volgens VNO-NCW volledige werkgelegenheid in zicht is. Zo goed gaat het met de Nederlandse economie.

Vooral meer 45-plussers aan de slag

Het aantal werkenden groeide flink tot bijna 8,5 miljoen. Tussen december 2015 en december 2016 kwamen er 177.000 personen bij, waardoor er eind 2016 zelfs meer werkenden waren dan bij het begin van de crisis. Het gros van deze toename kwam met een groei van 108.000 voor rekening van 45-plussers. Hiermee daalde het werkloosheidspercentage daalde in 2016 het sterkst onder deze groep: van 6,4 naar4,9.

Vooral tussen de maanden mei en september kwamen er meer ouderen met betaald werk bij. Zo was de toename van het aantal werkende ouderen in september de grootste in vijf jaar tijd.

Grote afname jeugdwerkloosheid

In heel 2016 werd de sterkste daling van de werkloosheid van de afgelopen tien jaar gerealiseerd. In december 2015 zat nog 6,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking ongewenst zonder betaalde baan.

Vooral in de bouw, in de uitzendbranche, in de metaal en bij technische bedrijven kwamen er in het afgelopen jaar veel banen bij. De jeugdwerkloosheid daalde daarbij naar het laagste punt in vijf jaar.

Minder WW

Ook het aantal mensen dat afhankelijk is geworden van een WW-uitkering nam af. Het UWV verstrekte in december 412.000 WW-uitkeringen. Dat waren er 34.000 minder dan eind 2015.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevreden over de cijfers, maar benadrukte ook dat er nog altijd mensen werkloos thuis zitten. ‘Daarmee is mijn werk nog niet gedaan’, aldus de minister.

 

Bron: PW De Gids