De Nederlandse inkoopmanagersindex is in februari 2017 uitgekomen op de hoogste stand sinds 6 jaar. Het aantal nieuwe orders steeg sterk, voor de twaalfde keer op rij. Hierdoor nam voor de zesenveertigste achtereenvolgende maand de productie toe, het meest sinds juli 2006. Productie stijgt, meer werknemers nodig

Dat blijkt uit de meest recente NEVI Inkoopmanagersindex (PMI).

Meer productiemedewerkers nodig
Door de groei zijn meer handen nodig. Productiebedrijven breiden hun personeelsbestanden daarom uit, zelfs in de grootste mate in zes jaar. De verwachtingen zijn kennelijk goed, want de hoeveelheid onvoltooid, of nog niet uitgevoerd, werk steeg maar in lichte mate.

De Nederlandse productiebedrijven verhoogden hun productie in februari wel voor de zesenveertigste achtereenvolgende maand. Deze verhoging was de grootste sinds 2006. De bedrijven die melding maakten van een toename van de productie, schreven dit toe aan een combinatie van een grotere vraag van klanten en het op de markt brengen van nieuwe producten.

De prijzen stijgen door
De inkoopprijzen stijgen, vooral doordat grondstoffen duurder werden. Daardoor zijn ook de gemiddelde verkoopprijzen bij de Nederlandse productiebedrijven voor de vijfde keer op rij zijn verhoogd. Deze verkoopprijsinflatie was tevens de grootste sinds juni 2011.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl