Hoewel het huishouden thuis en het werk nog steeds niet gelijk verdeeld is, nemen jonge vaders wel meer verantwoordelijkheid voor de zorg van hun kinderen. Inmiddels maakt de helft van de jonger vaders nu gebruik van een papadag. helfst jonge vaders heeft papadag

Dat is één van de bevindingen die het CBS doet in de emancipatiemonitor 2016. De monitor ziet vooruitgang op het gebied van emancipatie, maar constateert wel dat het erg langzaam gaat. Vrouwen werken gemiddeld wel iets langer en stoppen minder vaak als er kinderen komen. 

Papadag en mamadag
In de praktijk is van een gelijke verdeling van werk, huishouden en zorg nog geen sprake. Vrouwen werken overwegend in deeltijd, ook als ze geen kleine kinderen hebben. Mannen houden sterk vast aan hun voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. Ondanks dat, heeft de helft van de mannen die recent voor het eerst vader zijn geworden, een halve of hele ‘papadag’ per week. De meeste mannen nemen hiervoor ouderschapsverlof op of gaan flexibel werken.

Van de jonge moeders heeft vrijwel iedereen minimaal één ‘mamadag’ per week. Zij maken ook twee keer zo vaak dan vaders gebruik van ouderschapsverlof en dat verschil wordt niet kleiner. Ook de zorg voor zieke (schoon)ouders of andere familieleden wordt vaker door vrouwen geboden.

Moeders blijven wel meer uren werken
In 2015 werketen vrouwen een gemiddeld 26,6 uur per week, ruim een uur meer dan in 2005 en 20 minuten meer dan in 2013. Mannen werken met 37,7 uur in 2015 bijna een uur minder dan tien jaar eerder. De werkweek van vrouwen met een partner en minderjarige kinderen is tussen 2005 en 2015 relatief sterk gestegen en daarmee ook hun economische zelfstandigheid.

De komst van kinderen is steeds minder vaak een reden om te stoppen met werken of minder uren te gaan werken. Vrouwelijke dertigers werken gemiddeld een halve dag per week meer dan eerdere generaties vrouwen in deze leeftijd. Daarmee lijkt er meer beweging te komen in de arbeidsduur van vrouwen.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/