Bijna de helft van de Nederlandse zzp’ers is tegen een verplichte pensioensopbouw voor zelfstandigen. Zzp’ers kiezen er bovendien vaak bewust voor om zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Dat blijkt uit de vrijdag verschenen ZZP Succes Index over het derde kwartaal van 2017 door onderzoeksbureau GfK in opdracht van ABN Amro.

In een enquête bevroeg GfK vijfhonderd zzp’ers en honderdvijftig “potentieel startende zzp’ers”, mensen die overwegen zzp’er te worden.

 Zzp’ers over pensioen

                                                                                                                             

Pensioen

Ook al waarschuwen economen dat zzp’ers zonder pensioensregeling een financieel probleem voor hun oude dag creëren, toch staan zelfstandigen voorlopig negatief tegenover een verplicht zzp-pensioen.

Slechts een kwart van de ervaren zzp’ers vindt het verplicht stellen van pensioenopbouw een goede zaak. Een ruime kwart (29 procent) heeft geen mening en bijna de helft (46 procent) is tegen. Onder potentiële starters is er met 39 procent belangstellenden meer animo voor.

Arbeidsongeschiktheid

Ook voor een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid is weinig enthousiasme te bespeuren onder zzp’ers. Slechts een kwart (24 procent) is voorstander, tegenover 42 procent van de starters.

Verreweg de meeste zzp’ers (78 procent) stellen zich niet te hebben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 54 procent van hen zegt dat dit een bewuste keuze is. Zzp’ers vinden zo’n verzekering bijvoorbeeld te duur, of sparen liever zelf.

Zelfstandigen blijken vrij optimistisch over hun zzp-schap. Over een jaar denkt 83 procent nog steeds zelfstandige zonder personeel te zijn. In het tweede kwartaal van 2017 was dit aandeel nog 76 procent.

Flexibilisering

Bijna een op de vijf zzp’ers (17 procent) stelt opdachten te krijgen, omdat de opdrachtgever in kwestie liever zzp’ers inzet dan vaste medewerkers. Dit omstreden verschijnsel staat ook wel bekend als de zogeheten flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Opvallend is dat niet alle zzp’ers van dit fenomeen gecharmeerd lijken te zijn. Een op de drie zelfstandigen (32 procent) ziet liever meer vaste dienstverbanden dan flexwerk.