De focus van grote bedrijven ligt over het algemeen bij de medewerkers in de leeftijdscategorie tussen de 35 en 55 jaar. Deze groep is de motor van het bedrijfsleven. Maar ligt de focus van bedrijven niet teveel op deze groep? En is het wel één groep? 

Steeds meer bedrijven sluiten generatiepacten. Werkgevers en vakbonden sluiten zo’n overeenkomst om arbeidsplekken voor jongeren te scheppen, en om ouderen duurzaam aan het werk te houden.

Uit onderzoek van Careerwise naar werkgeluk onder jonge professionals bleek begin vorig jaar dat jonge werknemers hun werkgeluk beoordelen met een 6. Jonge ondernemers waarderen hun werk met een 8. Tevens kwam naar voren dat de jonge werknemers veel minder passie in hun werk kwijt kunnen dan ondernemers. Daarin zat een verschil van 1,5 punt (respectievelijk een 6 tegenover een 7,5). Jonge ondernemers kunnen meer van hun talent en passie kwijt in hun eigen onderneming.

Generatiekloven

Talenten het beste tot hun recht laten komen vraagt niet alleen om een persoonlijke aanpak. Generatieverschillen spelen een grote rol bij talent management. Steeds vaker zijn vier verschillende generaties in een bedrijf te vinden, van jonge stagiaires tot en met doorwerkende senioren. Willen die mensen zich allemaal goed gewaardeerd en gestimuleerd voelen, zodat ze de kansen krijgen die ze verdienen, dan is een flinke gereedschapskist met inzetbaarheidsinstrumenten nodig.

Jongeren werken liever zelfstandig

De motieven om voor een ‘baas’ te blijven werken verschillen steeds meer per generatie. Zo gebruikt de generatie Y grote organisaties steeds vaker alleen nog als springplank naar een flexibel bestaan als eigen ondernemer. Ze mijden liever de hiërarchie en bureaucratie van grote organisaties. Generatie Z ziet het al helemaal niet zitten om voor een werkgever te beginnen, zij starten liever direct een eigen onderneming zodra ze de schoolbanken hebben verlaten. Dit zorgt ‘as we speak’ al voor talent shortage met kennisgaten bij grote bedrijven tot gevolg.

Senioren coachen junioren

Grote bedrijven zijn daarom genoodzaakt gebruik te maken van flexibele schillen, actievere werving en nieuwe manieren om jonge vaste medewerkers en jonge Zelfstandig Professionals te coachen en betrokken te houden. De jongste generaties Zelfstandig Professionals weten dit laatste te waarderen. Zij zijn ondanks hun hang naar flexibiliteit wel degelijk op zoek naar coaching en begeleiding in hun “eigenwijze” carrière.

Dit gaat niet zonder de vijfenvijftig-plusgeneratie die hecht aan baanzekerheid. Voor hen is het immers moeilijk op die leeftijd nog aan een vaste baan te komen. Maar voor grote organisaties kunnen zij dus wel degelijk van grote waarde zijn. Zij kunnen fungeren als ervaren coaches die de oude wetten van het bedrijfsleven kennen en die weten hoe het is om fouten te maken. Ze hebben het geduld en de vaardigheden om jongeren te begeleiden, zodat die op een hoger niveau kunnen komen. Daarom doen bedrijven er goed aan ook substantieel te investeren in de jongste generaties Y en Z en de 55-plussers.

De eigen gebruiksaanwijzing

Niet alleen heeft elke medewerker zijn eigen onwikkelpad, de manier waarop je als manager dagelijks leiding aan ze geeft is ook erg afhankelijk van de persoon die voor je staat. Onderzoeker en HR-manager Moore heeft dat in haar eigen praktijk vaak ondervonden. “Probeer te achterhalen wat iemand echt beweegt. Met emotionelere mensen moet je een persoonlijke band opbouwen en die elke dag weer even aanhalen. Een meer beschouwelijke persoonlijkheid kan je beter vragen hoe het gaat met wat specifieke taken of projecten waar hij of zij mee bezig is. Daarmee laat je zien dat het werk waar diegene mee bezig er echt toe doet. Die vorm van erkenning is voor zo’n menstype weer erg belangrijk.”

4 tips voor werkend generatiemanagement

  1. Speel in op de verschillen tussen de generaties binnen uw bedrijf. Eenheidsworst is dodelijk voor de sfeer, het talent management en de motivatie. Pas ook de secundaire arbeidsvoorwaarden hierop aan. Weg met het periodiek, weg met de seniorendag voor iedereen.
  2. Geef de jongere generaties (Y, Z) zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Maak resultaatafspraken met ze, en vraag regelmatig wat ze nog meer of anders willen doen, en welke ondersteuning zij graag willen hebben. Behoed ze niet voor fouten, laat ze die liever gecontroleerd maken. Daar leren zij het meeste van.
  3. Lever maatwerk, ook voor de oudere generaties. Sommige oudere werknemers hebben heel wat achter de rug en ze kunnen een extra dag vrij zo nu en dan echt gebruiken om langer door te kunnen. Blijf investeren, blijf periodiek kijken naar andere mogelijkheden om optimaal inzetbaar te blijven. Stilstand is dodelijk, zeker op latere leeftijd. Hou ook rekening met de verschillen tussen mensen.
  4. Gebruik de ervaring van de oudere generaties in uw organisatie. Zie een wat kritischer houding niet als bezwaar, maar gebruik de ervaring die erachter zit. Koppel jong aan oud, bij voorkeur in teamverband en bij flexibele (agile) teams. Zeker als het spannend wordt, kan ervaring de doorslag geven.

 

Bron: http://overduurzameinzetbaarheid.nl/