Medewerkers die zich gelukkig voelen, zijn 15 tot 20 procent productiever dan medewerkers die er ongelukkig bij lopen. Afbeeldingsresultaat voor productief

Dat blijkt uit vier experimenten uitgevoerd door een team van economisten van de Britse universiteit van Warwick en het Duitse IZA Bonn. In twee experimenten kregen willekeurig gekozen proefpersonen een grappig filmpje te zien, alvorens ze een taak moesten uitvoeren. Een andere groep moest dezelfde taak uitvoeren, maar kregen het filmpje niet te zien. De productiviteit van de groep die eerst het filmpje zag, lag beduidend hoger.

In een derde experiment moesten proefpersonen eveneens een taak uitvoeren. In de ruimte stond een tafel die vol lag met gezonde en ongezonde snacks en frisdrank. De productiviteit van de groep die naar hartenlust kon snoepen, lag 20 procent hoger, weliswaar slechts voor een korte periode.

In een vierde experiment werd gepeild naar tragische gebeurtenissen in het privéleven van de proefpersonen. Proefpersonen die recentelijk een tragische gebeurtenis meemaakten en zich daardoor ongelukkig voelden, waren beduidend minder productief. Zo’n tragische ervaring heeft vooral een impact op de productiviteit als die zich minder dan een jaar geleden voordeed. Al kan het tot drie jaar duren alvorens de impact op de productiviteit verdwijnt.

Hoewel mensen die zich gelukkig voelen, 15 tot 20 procent productiever zijn, wijzen de onderzoekers ook op enkele kanttekeningen. Uit de experimenten is immers niet af te leiden hoelang de productiviteitsopstoot blijft duren. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Al vermoeden de onderzoekers dat de stijging in productiviteit slechts tijdelijk is.

 

Bron: http://www.hrsquare.be/