Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als organisatie wil je vooroplopen in die ontwikkelingen en daarvoor heb je talent nodig. Die talenten moet je blijven binden en boeien. En dat wordt nu juist steeds lastiger. Waar ze vroeger nog in rijen voor de deur stonden, moet je nu alle zeilen bijzetten om ze binnen te halen en te houden.talentmanagement personeelsplanning

Drie belangen in evenwicht

Hoe kun je hier als organisatie op inspelen? Directeur Guido Heezen van Effectory onderscheidt drie belangen die goed in evenwicht moeten zijn. ‘Op de eerste plaats is dat het maatschappelijke belang. Wat draagt je organisatie bij aan de wereld? Daarnaast gaat het om het organisatiebelang; je moet ervoor zorgen dat de processen in je organisatie goed verlopen en dat je financieel gezond blijft. Tenslotte is er nog het individuele belang van de medewerkers die bij je werken. Zij moeten zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen.’

Wankel evenwicht

Als die belangen in evenwicht zijn, stroomt de energie; medewerkers dragen bij aan het succes van de organisatie en de organisatie draagt bij aan een betere maatschappij. Hierdoor bind je uiteindelijk ook makkelijker nieuwe medewerkers aan je organisatie. ‘Maar helaas zie ik vaak dat er onbalans ontstaat’, zegt Heezen. ‘Organisaties worden onder druk gezet om vooral het organisatiedoel (lees: het financiële belang) te dienen. Dit maakt het organisatiedoel kunstmatig groot. De druk om winst te maken gaat dan ten koste van het maatschappelijke belang en het individuele belang van medewerkers.’ Die druk leggen aandeelhouders of raden van toezicht vaak op.

Talentontplooiing

‘Aan de andere kant heb je een kracht die hier haaks op staat, aldus Heezen. ‘Je hebt namelijk ook te maken met medewerkers zelf. Zij willen zich ontwikkelen en hun talenten zinvol inzetten voor de maatschappij. Zij willen het maatschappelijke belang dienen en zoeken een organisatie die daarbij past. En dat kan hartstikke goed nieuws zijn. Zeker als je als organisatie niet louter stuurt op de organisatiedoelen, maar oog houdt voor het maatschappelijke belang en de individuele belangen van je medewerkers.’

Meer bewustzijn

Volgens Heezen geloven (potentiële) medewerkers niet meer bij voorbaat alles wat een organisatie beweert. ‘Het bewustzijn van de mens groeit. We maken steeds bewustere keuzes. We stellen vragen, kijken en vergelijken. Pas daarna maken we een keuze. Als organisatie moet je medewerkers ook die ruimte geven. Ruimte om keuzes te maken en jezelf te ontwikkelen. Als je die ruimte biedt, word je vanzelf de employer of choice!’

Benut het groeiende bewustzijn

Wil je weten wat jouw organisatie kan verbeteren om employer of choice te worden? Vraag het je medewerkers! Zij kunnen je haarfijn vertellen hoe jij de belangen in balans houdt en waar verbeterpunten liggen.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/