Groei moet voor iedereen welvaart brengen

De in november afgesloten cao’s kennen een gemiddelde loonafspraak van 1,74 procent. Dat is flink boven het jaargemiddelde van 1,50 procent, meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. Ook worden de verschillen tussen de loonafspraken in de verschillende sectoren kleiner, teken dat het economisch herstel breder gedragen wordt.

Vacatures moeilijker te vervullen
Het CPB becijferde dat het bbp in 2017 met 2,1 procent toeneemt. Tegelijkertijd daalt de werkloosheid volgend jaar naar 5,3 procent. En de koopkracht neemt met 0,7 procent toe. “Nederland zit dus weer in de lift”, constateert werkgeversvoorzitter Hans de Boer van VNO-NCW.

“De belastinginkomsten groeien immers als kool, onder meer door de belastingverhogingen van de laatste jaren. De consumptie trekt aan en mensen krijgen weer vertrouwen,” stelt De Boer vast. Volgens de Boer merken ondernemers door de vergrijzing in combinatie met de aantrekkende groei nu al dat er weer moeilijk vervulbare vacatures komen, ook al is de werkloosheid nog hoog.

Investeringen voor iedereen
De werkgeversvoorzitter vindt het belangrijk “dat we de groei nu aan de praat houden en zorgen -zoals vorige week nog aanbevolen door het IMF- dat we meerjarig gaan investeren in de grote opgaves van onze tijd, zoals klimaatverandering. Dat brengt Nederland naar volledige werkgelegenheid en is de beste manier om te zorgen dat iedereen profiteert van de economische groei.”

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/