De krapte op de arbeidsmarkt kan verder gaan toenemen. Het CPB verwacht dat werkgevers daardoor in een lastigere positie komen en dit in hogere lonen voor werknemers zal resulteren.

In de Macro Economische Verkenning 2018 (tool) geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de werkgelegenheid in 2018 verder zal toenemen. Het aantal beschikbare vacatures per werkloze stijgt. Het CPB schat dat het werkloosheidspercentage daalt naar 4,3%. De ontwikkelingen zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Daardoor verbetert de onderhandelingspositie van werknemers tegenover werkgevers. Volgens het CPB liggen hogere lonen, meer vaste contracten (tools) en hogere tarieven voor zelfstandigen zonder personeel dan ook in het verschiet. De contractuele loonstijging loopt in 2018 op tot 2,2%.

Vakbonden willen fikse loonsverhogingen in 2018

De vakbonden zetten in op forse loonsverhogingen, zodat iedereen profiteert van de economische groei. Zo heeft de FNV voor 2018 een looneis van 3,5% tot 5%, afhankelijk van het inkomen. Het CNV wil een loonsverhoging van minimaal 3%. Tijdens de cao-onderhandelingen met de werkgeversorganisaties zal blijken of de lonen daadwerkelijk een stuk omhoog gaan.

 

Bron: HRrendement