De Nederlandse economie groeit in 2017 met 2,5% en dat is sinds 2007 niet meer voorgekomen. De werkloosheid neemt af tot 4,4% in 2019, maar grote loonstijgingen zijn niet aan de orde omdat de arbeidsmarkt ruim genoeg blijft. Dit komt omdat mensen langer gaan werken en anderen weer een poging doen om een betaalde baan te vinden.

Wel groei, geen hogere salarissen

Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die ook de komende twee jaar robuuste groei voorziet.

Buffer voor slechtere tijden
De sterke economische prestatie in 2017 is onder andere te danken aan de aantrekkende wereldhandel en het herstel van de bedrijfsinvesteringen.

Door de groei krijgt de overheid meer geld binnen uit inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Daardoor daalt de overheidsschuld en komt er een overschot op de begroting van meer dan een procent. Deze positieve cijfers geven een nieuw kabinet de kans om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden, hoopt DNB.

Verbetering arbeidsmarkt leidt nog niet tot loondruk
De werkloosheid daalt naar gemiddeld 4,4% van de beroepsbevolking in 2019, ofwel krap 400 duizend personen. De daling van de werkloosheid gaat niet zo heel snel, omdat ook het aantal mensen dat wil werken oploopt.

Nu het al vijf jaar beter gaat met de economie, proberen meer mensen een baan te vinden op de arbeidsmarkt. Verder zijn er ook nogal wat werkenden met een deeltijdbaan die meer uren zouden willen werken. Daardoor is er ook nog geen algehele krapte: werkgevers met vacatures zijn voor hun vacaturevervulling immers niet alleen maar aangewezen op werklozen. Omdat de arbeidsmarkt dus nog voldoende ruim is, neemt de loondruk op dit moment ook nog niet toe.

Amerika kan roet in het eten gooien
Ondanks de mooie berichten, denkt DNB dat de toekomst ook minder rooskleurig kan zijn. De bank wijst op mogelijk negatieve gevolgen door toenemend protectionisme, beginnend met hogere Amerikaanse importtarieven en exportsubsidies.

Als we dat (in Europa) opvangen zonder tegenmaatregelen, blijft de schade hiervan voor de Nederlandse economie redelijk beperkt. Maar als landen wel sancties treffen, kan een handelsoorlog ontstaan. Dan zijn de mondiale economische gevolgen veel negatiever, ook voor de Amerikaanse economie, waarschuwt DNB.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl