Elk jaar zijn er weer de nodige wetten en regels die veranderen. En waar je als HR-afdeling rekening mee moet houden. Stan Rethans van de Belastingdienst en advocaat Steven Jellinghaus geven een aantal adviezen bij vier belangrijke wetten. wetswijzigingen 2017 wet dba wwz

1. Wet DBA

Daar is hij weer, die onvermijdelijke Wet DBA. Rethans én Jellinghaus noemen hem allebei als aandachtspunt voor 2017, hoewel hij inmiddels is uitgesteld tot op zijn vroegst 2018. De essentie van deze wet: opdrachtgevers van zzp’ers zijn nu verantwoordelijk voor de toetsing of sprake is van een dienstverband. Wie zekerheid vooraf wil, kan modelovereenkomsten opstellen en laten toetsen door de Belastingdienst. Als de Belastingdienst deze goedkeurt en als in de praktijk wordt gewerkt volgens deze modelovereenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen af te dragen. Rethans: ‘Elke HR-afdeling zou ik willen adviseren om alle lopende arbeidsrelaties goed in beeld te brengen. Dat is arbeidsintensief, maar wel belangrijk. Kijk of sprake is van een dienstverband, of van inhuur via een uitzendbureau of payrollbedrijf, of van een zzp-constructie. Een tip van mijn kant: overleg met de Belastingdienst. Veel bedrijven lijken wat huiverig voor de Belastingdienst, vanwege het risico op naheffing. Maar het is echt niet zo dat de Belastingdienst met getrokken messen bedrijven langsgaat. Sterker nog, het is uniek in de wereld dat deze dienst een organisatie juist wil begeleiden, service wil bieden bij een nieuwe wet. Maar verdiep je wel in de materie. Partijen hebben natuurlijk in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid hoe zij omgaan met de uitvoering van de Wet DBA. De Belastingdienst denkt vervolgens graag mee.’

2. WWZ

Onderdeel van de WWZ is de transitievergoeding. Deze financiële vergoeding geldt voor werknemers die worden ontslagen nadat ze twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Jellinghaus: ‘Er zit een raar aspect aan die wet. Namelijk dat een werkgever ook een transitievergoeding moet betalen aan werknemers die worden ontslagen nadat ze twee jaar ziek zijn geweest. Dat leidt tot situaties waarin werkgevers zulke werknemers dan maar in dienst houden en niet ontslaan. Nu is er heel kort geleden een wetsvoorstel ingediend – dat overigens nog moet worden behandeld – waarbij een werkgever in dergelijke gevallen de transitievergoeding kan terugclaimen bij het UWV. En het mooie is: volgens het wetsvoorstel kan dat met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015! Kortom, als deze wet in werking is getreden, en dat kan in mijn ogen best snel gaan, dan kan HR geld verdienen voor het bedrijf!’

3. Lage-inkomensvoordeel

Vanaf januari 2017 hebben werkgevers recht op een financiële bijdrage wanneer zij mensen aannemen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. Dat werkt zo:
• Werkgevers die werknemers aannemen met een loon tot 110 procent van het minimumloon, hebben recht op een LIV van € 2000.
• Werkgevers die werknemers aannemen met een loon van 110 procent tot 125 procent van het minimumloon, hebben recht op een LIV van € 1000.
Rethans: ‘Voorwaarde is wel dat de werknemer minimaal 1248 uur in een jaar bij dezelfde werkgever in dienst moet zijn, ofwel 24 uur per week. HR hoeft zelf trouwens niets te doen om deze subsidie te krijgen. De Belastingdienst beoordeelt op basis van uren en jaarloon welk bedrijf in aanmerking komt en het UWV kent het bedrag dan automatisch toe na afloop van het kalenderjaar. Vroeger was het dit een premiekortingsregeling, waarvoor je als werkgever zelf van alles moest doen, maar nu is dat dus anders. Het is echt een subsidieregeling geworden.’

4. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Deze wet is niet voor alle HR-afdelingen interessant, en hij treedt pas over enkele jaren in werking. Toch moeten HR-professionals bij de overheid volgens Jellinghaus nú tot actie overgaan. ‘De rechtspositie van alle ambtenaren gaat namelijk veranderen. De publieksrechtelijke aanstelling gaat, waarschijnlijk per 1 januari 2020, over in een arbeidsovereenkomst. Dat heeft gigantische gevolgen voor HR, om de simpele reden dat er bij de overheid compleet nieuw HR-beleid moet komen. Het hele recht waar ambtenaren nu onder vallen, vervalt. Het is dus echt raadzaam voor de betreffende HR-afdelingen om nu al na te denken over de implicaties. Denk bijvoorbeeld aan omscholing, zodat je de kennis en kunde bezit die nodig is in de nieuwe situatie. Daarna moeten alle leidinggevenden worden geïnformeerd, omdat bijvoorbeeld het beoordelingstraject gaat veranderen. Kortom, geen tijd te verliezen.’

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl