De vraag naar HR-professionals is in het derde kwartaal 2016 met 1.827 vacatures net zo groot als de recordvraag in het tweede kwartaal 2016. Veel gevraagd worden adviseurs voor re-integratie, loopbaanadviseurs en ondersteunende HR-medewerkers. Maar de vraag naar HR-managers en HR-adviseurs krimpt.

In vergelijking met een jaar geleden stijgt de vraag naar recruiters en P&O’ers beperkt, respectievelijk 0,4% en 0,8%, maar blijft daarmee onverminderd groot. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group in opdracht van Compagnon en de Hogeschool voor Recruitment

HR-mensen nodig voor reorganisaties
In de samenstelling van de vraag, neemt de behoefte toe naar consultants re-integratie (+88%), loopbaanadviseurs (+55%) en ondersteunende hands-on HR-beroepen. Dit komt mogelijk door de grote reorganisaties die in het tweede en derde kwartaal zijn aangekondigd binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

De vraag naar HR-managers en HR-adviseurs krimpt echter.

Schrappen managementlagen en vergrijzing HR
Opvallend is ook dat P&O beroepen die gevoelig zijn voor automatisering en robotisering, juist doorgroeien. Voorbeelden hiervan zijn de administratief medewerker, de HR medewerker en de medewerker personeelszaken.

Vraag naar HR functies tweede kwartaal 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Jobfeed.nl, bewerking Intelligence Group

Minder vraag is er naar de HR Manager en HR Adviseurs. De vraag naar de consultant werk en inkomen daalt al twee jaar op rij. “Waar binnen andere sectoren en functiegebieden de vraag naar administratieve en ondersteunende medewerkers krimpt, zien we binnen P&O het tegenovergestelde. Dit komt onder andere door het wegvallen van managementlagen binnen organisaties en de vergrijzing binnen de HR kolom. Open plekken worden daarna vooral ingevuld door medewerkers met ‘hands-on’ mentaliteit”, aldus Frank Roders, directeur Compagnon.

Recruiters met HBO-opleiding gevraagd
De vraag naar ICT’ers neemt het laatste kwartaal af en dat vertaalt zich in een krimpende vraag naar IT-recruiters (-33%). Tegelijkertijd neemt de vraag naar gespecialiseerde recruiters toe in de belangrijkste groeisegmenten op de arbeidsmarkt zoals bouw, logistiek, flexpool, hospitality, onderwijs, zorg en ziekenhuizen.

Opvallend is verder dat de vraag naar recruiters stijgt met een hbo-opleiding (+23% ten opzichte van een jaar geleden). De vraag naar wo-recruiters is met 13% gedaald en die naar mbo-recruiters zelfs met 37%.

Krapte bij de collectieve sector
Ten opzichte van een jaar geleden lijkt het erop dat de collectieve sector bezig is met een inhaalslag, wat onherroepelijk zal leiden tot verdere krapte in bepaalde deelsegmenten van de arbeidsmarkt. 

“De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om meer gespecialiseerde recruiters die de markt en de doelgroep kennen. Daarbij komt er steeds meer technologie en verwachtingsmanagement kijken in het werk van recruiters. Dit vraagt om een hoger opleidingsniveau en een betere vakbeheersing”, stelt Roders.

Bron: https://www.personeelsnet.nl/