Door de groei van de arbeidsmarkt, stijgt ook de vraag naar HR-professionals in Nederland. Werkgevers zijn vooral op zoek naar recruiters op HBO-niveau, die gekwalificeerde medewerkers moeten binnenhalen. Maar, ondanks alle automatisering, zit er ook weer groei in de vraag naar administratief HR-personeel. Record HR-vacatures online in 2016

In het vierde kwartaal van 2016 staan 9.453 HR-vacatures online. Dat is een record, blijkt uit het rapport Stand van HR (pdf) dat is opgesteld door Intelligence Group en Compagnon.

Meer vraag naar recruiters en administratief HR-personeel
De vraag naar recruiters stijgt snel sinds het begin van 2015. Er zit vooral groei in de vraag naar HBO-geschoolde recruiters. Voor deze groep staan in het laatste kwartaal van vorig jaar ruim 6 duizend vacatures online. Dat is een verdubbeling sinds het dieptepunt in het derde kwartaal van 2013.

Ook uitvoerende functies (zoals medewerker personeelszaken, medewerker personeels- en salarisadministratie, HR-medewerker en HR-assistent) worden meer gevraagd. Dat is best opvallend, omdat trendwatchers steeds voorspellen dat het werk op dit niveau zal verdwijnen door verdergaande automatisering met HR-software.

Minder HR-managers, meer specialisten
De vraag naar HR-managers is stabiel, maar zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Ten opzichte van 2015 is de vraag naar HR-managers in 2016 licht gedaald. Ook als we de twee laatste kwartalen van die jaren vergelijken, zit er nauwelijks groei in de vraag naar HR-managers.

Deze ontwikkeling lijkt samen te vallen met een herwaardering voor HR-specialisten. Zo laat het vierde kwartaal van 2016 een flinke groei zien in de vraag naar functies op het gebied van employability zoals de consulent re-integratie en de opleidingsfunctionaris. Voor specialistische HR-functies op HBO-niveau worden dan ook hogere salarissen geboden dan voor generalistische HR-functies.

Ook de HR-professional wil meer vrijheid
Over het algemeen, zijn HR-functionarissen niet op zoek naar grote materiële verbeteringen. Als we naar de meest gewenste arbeidsvoorwaarden kijken, valt vooral de roep om vrijheid op. We willen vooral flexibele werktijden (54%) en meer vrije dagen (37%). Verder wil 44% van de HR-collega’s graag de mogelijkheid om thuis te werken.

HR-professionals op WO-niveau willen het liefst flexibele werktijden; meer dan 60% heeft deze arbeidsvoorwaarde bovenaan het wensenlijstje staan. Maar ook bij HR-functionarissen op MBO- en HBO-niveau is deze arbeidsvoorwaarde het meest populair. HR-collega’s op MBO-niveau hechten relatief meer waarde aan een goede pensioenregeling, een reiskostenvergoeding en meer vakantiedagen.

Twee keer zoveel salaris op senior WO-niveau
Bij hoger opgeleiden, neemt het salaris sneller toe naarmate men meer ervaring heeft dan bij middelbaar opgeleiden. Het gemiddelde salaris dat in vacatureteksten wordt geboden voor senior-werknemers is rond de 33 duizend euro op MBO-niveau, 47 duizend op HBO-niveau, terwijl rond de 63 duizend euro wordt geboden aan senior HR-professionals op WO-niveau.

HR-specialisten op HBO-niveau strijken hogere salarissen op dan hun collega’s in generalistische HR-functies. Maar op senior niveau, worden juist voor generalistische functies gemiddeld hogere salarissen geboden. Dit komt door het riantere salarisbod voor hogere managementfuncties.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/