Het HR-beleid is bij veel organisaties aan verandering toe. Zo geeft het overgrote deel van de HR-professionals aan nog steeds gebruik te maken van de traditionele beoordelingscyclus; een methode waarvan ruim de helft zegt deze te willen aanpassen omdat de huidige aanpak achterhaald is.

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder een grote groep Nederlandse HR-professionals.

Beoordelingsgesprek schiet doel voorbij

Het opzetten en bijstellen van beoordelings- en functioneringsgesprekken staat de laatste jaren hoog op de beleidsagenda. Toch geeft 85 procent van de HR-professionals aan nog steeds te werken met de traditionele vorm van de beoordelingscyclus. Bij bijna 60 procent van de respondenten zijn enkel de leidinggevende en de medewerker betrokken. In negen van de tien gevallen maken organisaties gebruik van (gedigitaliseerde) formulieren.

HR-professionals zien wel in dat het anders moet. Een derde van de professionals is niet tevreden over de bijdrage van de beoordelingscyclus aan het verbeteren van prestaties. Meer dan de helft van de HR-professionals (58 procent) die de beoordelingscyclus willen aanpassen, geeft aan dat de oude systematiek niet meer bij deze tijd past. Een andere reden om de beoordelingscyclus aan te passen is het in lijn stellen met de bedrijfsstrategie (59 procent). De aanpassingen die HR-professionals doorvoeren, hebben vooral betrekking op de systematiek en minder op de techniek. Daarbij vormen aanpassing van de gebruikte criteria (53 procent) en de frequentie (43 procent) de hoofdmoot.

“Het besef dat het anders moet is er wel. Zo kent vrijwel elke professional de 360 dagen feedback methode, of weet hij of zij in ieder geval dat regelmatige evaluatiegesprekken veel beter werken dan jaarlijkse gesprekken. De toepassing daarvan blijft echter uit. Slechts een op de vijf HR-professionals past daadwerkelijk nieuwe methoden toe,” aldus Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot. “Dat is een gemiste kans, want daardoor laten zij een belangrijke en relatief eenvoudige moderniseringsslag van het personeelsbeleid liggen.”

 

Bron: PW De Gids