Door de aantrekkende economie zijn bedrijven positief gestemd over hun groeivooruitzichten. De overgrote meerderheid (87%) van de HR-managers heeft dan ook vertrouwen in de groei van het eigen bedrijf. En dit vertrouwen vertaalt zich volgens een derde ook in een stijging van de salarissen voor de medewerkers.

HR managers zien groei en hogere salarissen in 2017

De concurrentie tussen bedrijven om de gewilde toptalenten, zal blijven toenemen. Dit blijkt uit de Robert Half Salarisgids 2017 voor finance- en accountingprofessionals en administratieve professionals.

Goed beloningsbeleid houdt mensen binnen
Eén van de middelen om de topkandidaten aan het bedrijf te binden is met het beloningsbeleid. Organisaties en bedrijven zullen een competitief salaris aan moeten bieden om aantrekkelijk te zijn voor talenten. Ook voor het behoud van de huidige werknemers werkt het loon als een goed motivatiemiddel.

Een derde van de HR-managers verwacht dan ook een stijging van de salarissen van werknemers in het komende jaar. Daarnaast worden bonussen ingezet als belangrijke troef om medewerkers te binden. Bijna negen op de tien CFO’s is van plan bonussen toe te kennen aan de medewerkers van hun financiële afdeling.

Talentmanagementplan is noodzaak
Naast salarissen en bonussen is volgens Stephan Renken, Director bij Robert Half Nederland, een uitgewerkt talentmanagementplan noodzakelijk om toptalent binnen te halen en te behouden voor de organisatie. “Aandacht voor de professionele ontplooiing van individuele werknemers is heel belangrijk om medewerkers gemotiveerd te houden en te laten doorgroeien binnen het bedrijf,” aldus Renken.

In zo’n plan zijn meerdere aspecten van belang en is het nodig antwoord te hebben op de volgende vragen:

  • Welke waarden kan jouw bedrijf bieden zodat talent niet vertrekt naar de concurrent?
  • Zijn er mogelijkheden voor kandidaten om te groeien binnen eigen interessegebieden en ambities?
  • Kortom, wat is de toegevoegde waarde van uw organisatie?

Belang secundaire arbeidsvoorwaarden neemt toe
In de strijd om talent neemt het belang van alternatieve manieren om talent aan te trekken en te behouden toe. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals zorgverzekeringen en goede pensioenregelingen via het werk, flexibiliteit in tijd of plaats (thuiswerken) en een positieve kantooromgeving op een gunstige locatie hebben grote invloed.

De drie belangrijkste trends die speciale aandacht nodig hebben volgens HR-managers zijn:

  • De mobiele werkplek (39%)
  • Vraag naar flexibiliteit op de werkplek (38%) en
  • De omgang met meerdere generaties op de werkplek (36%).

De dialoog over wensen van werknemers wordt nog niet altijd openlijk gevoerd; het blijkt dat CFO’s en financieel directeuren het verlanglijstje van de Nederlandse werknemers grotendeels verkeerd inschatten. Het blijkt dat medewerkers de meeste waarde hechten aan extra vrije dagen (42%), terwijl dit pas op de vierde plek (12,5%) op het verlanglijstje staat bij de inschatting van de verlangens van werknemers door CFO’s en financieel directeuren.

Langer werving- en selectieproces
Meer dan de helft van de Nederlandse HR-managers (53%) geeft aan dat de duur van het werving- en selectieproces is toegenomen in vergelijking met drie jaar geleden. Bedrijven lopen het risico de strijd om topkandidaten te verliezen als het recruitmentproces te lang duurt. 49% van de HR-managers heeft namelijk wel eens een gekwalificeerde kandidaat verloren aan een andere organisatie omdat het proces te lang duurde.

De belangrijkste reden waarom het proces langer duurt, is dat het vinden van gekwalificeerde kandidaten een steeds grotere uitdaging vormt (59%). Dit komt enerzijds doordat de verwachtingen aan de gewenste kandidaat zijn toegenomen (39%). Ook noemt 34% dat er steeds meer interne belanghebbenden bij het traject zijn betrokken, wat het proces niet versnelt. Stephan Renken adviseert daarom eerst helder vast te stellen aan welk talent behoefte om vervolgens een vastgesteld stappenplan te hanteren.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/