HR-professionals maken zich dit jaar meer zorgen over het bijhouden van hun eigen kennis en competenties dan voorgaande jaren. De gemiddelde loonstijging is dit jaar echter hoger dan verwacht. Als gevolg van de verdergaande automatisering verwachten HR-professionals dat administratieve functies in de toekomst verdwijnen.

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals.

Eigen ontwikkeling punt van aandacht

HR-professionals maken zich minder zorgen over het economisch klimaat en daaraan gerelateerde factoren zoals reorganisaties, bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden en de bevriezing van hun salaris. De eigen ontwikkeling is wel een punt van aandacht. Over het bijhouden van kennis en competenties maken HR-professionals zich meer zorgen dan vorig jaar. Dit wordt bevestigd door het gemiddelde aantal HR-professionals dat afgelopen jaar een opleiding, training of cursus volgde. Dit aantal daalde licht ten opzichte van voorgaande jaren.

Functies vervallen door automatisering

Een ruime meerderheid van de HR-professionals (60 procent) verwacht dat zijn functie zwaarder wordt door uitbreiding van het takenpakket. HR-professionals verwachten dat met name de advies- en leidinggevende functies ingrijpend veranderen. Personeelsfunctionaris en Medewerker Salarisadministratie zijn functies waarvan HR-professionals verwachten dat deze in de toekomst verdwijnen als gevolg van de verdergaande automatisering. Ook de prioriteiten veranderen. Dit jaar staat het opzetten van het arbeidsvoorwaardenbeleid op één, gevolgd door het bijstellen van het belonings- en functioneringsgesprek en het opleidingsbeleid. Volgend jaar verschuiven de prioriteiten van HR naar het opstellen en/of bijstellen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid en de strategische personeelsplanning.

Loonstijging hoger dan verwacht, maar voor minder HR-professionals

Een op de drie HR-professionals zag zijn loon het afgelopen jaar stijgen. Dat zijn er een stuk minder dan het jaar ervoor. De gemiddelde loonstijging was wel hoger dan verwacht; het loon steeg in 2015 met gemiddeld 3,1 procent. Dat is meer dan de loonstijging het jaar ervoor (2,8 procent). Opvallend is dat vorig jaar 40 procent van de HR-professionals verwacht had dat het salaris zou stijgen. Dit jaar voorziet slechts 26 procent een salarisstijging. Ook het aantal HR-professionals dat aanspraak maakt op een bonus- of winstuitkering is het afgelopen jaar fors gedaald.

De promotiekansen zijn dit jaar wel hoger dan voorheen. Ruim een kwart (27 procent) van de HR-professionals heeft in de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Dat is aanzienlijk positiever dan de verwachting vorig jaar. Toen verwachtte slechts 15 procent van de HR-professionals promotie te maken.

HR-professionals veranderen minder snel van baan

HR-professionals zijn in vergelijking met andere functiegroepen minder enthousiast om van baan te veranderen. Ruim een op de vijf (21 procent) is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

“HR-vacatures zijn momenteel een van de makkelijkst te vervullen vacatures. Toch zien we ook voor de HR-functie dat de markt aantrekt. Voor het tweede jaar op rij neemt het aantal professionals dat is benaderd door derden toe,” aldus Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Met name Directeur HRM, Manager HR en Medewerker Personeelszaken zijn functies die erg in trek zijn.”

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl