De nabije toekomst is voor veel HR-professionals onzeker. Want een ruime meerderheid (71%) verwacht functieveranderingen door automatisering en de behoefte aan nieuwe HR-kennis. Een deel van de HR-vakgenoten verwacht uitbreiding van taken, maar er zijn ook zorgen over het verdwijnen van HR-functies. 

Dat blijkt uit HR Trends 2017-2018, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals.

Verandering van HR-taken
Dat er echt iets wezenlijks aan de hand is binnen het HR-vak, blijkt uit de breedgedragen opvatting dat er veranderingen aankomen. Ruim zeven op de tien (71%) van HR-professionals ziet het takenpakket snel veranderen en verwacht de komende tijd aanpassingen in zijn of haar functie. Dat is een aanmerkelijk hoger percentage dan vorig jaar (60%).

Meer dan de helft (54%) denkt dat vooral de uitvoering van HR-taken op de schop gaat, terwijl één op de vier (38%) van de HR-professionals denkt dat het hele HR-takenpakket de komende jaren wordt uitgebreid. Eenzelfde percentage verwacht dat er meer managementtaken bijkomen.

HR-functies verdwijnen binnen drie jaar
Het is al vaker gezegd dat administratieve HR-taken verdwijnen door aanhoudende automatisering en digitalisering. Die gevolgen worden door de meeste HR-professionals onderkend.

Maar dit jaar is er volgens de onderzoekers nog iets opvallends aan de hand. Want over de gehele linie denken HR-professionals nu vaker dat ook hun eigen functie wel eens binnen drie jaar zou kunnen verdwijnen.

Nieuwe HR-functies ontstaan
Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Hoewel HR-professionals zich meer bewust lijken van de impact die automatisering heeft op hun vakgebied en/of functie, daalden de zorgen rondom dit thema.

Volgens Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, komt dit doordat HR-professionals inzien dat er voor de banen die verdwijnen, weer andere terugkomen. “Door het oprukken van informatietechnologie in de HR, wordt er meer geïnvesteerd in HRTech,” stelt Van der Spek.

Meer kennis nodig over HR-analytics
Ruim vier van de tien HR-professionals heeft zorgen over het bijhouden van professionele kennis en competenties, vooral over het eigen vakgebied. Ook juridische kennis en managementvaardigheden zijn punten waar HR-professionals zich graag verder in willen ontwikkelen.

De impact van automatisering op HRM, vertaalt zich nu ook in de behoefte aan kennis van HR-analytics. Hoewel nog maar 4% deze wens heeft, is het een onderwerp dat naar verwachting de komende jaren steeds actueler wordt.

Krappere arbeidsmarkt, maar HR-professional is loyaal
Ruim één op de tien (12%) van HR-professionals heeft regelmatig of vaak moeite met het invullen van HR-vacatures. In 2016 was dat nog maar 5%.

Een uittocht van HR-professionals is niet waarschijnlijk, want HR-professionals werken gemiddeld langer bij een werkgever dan werknemers in andere functiegroepen. Een derde werkt als minstens 10 jaar bij de huidige werkgever. Wel kijkt een kwart uit naar een andere baan, vooral HR-professionals die 4 tot 10 jaar bij één werkgever zitten.

 

Bron: Personeelsnet