De werkloze beroepsbevolking neemt af en HR-professionals beginnen in bepaalde sectoren krapte op de arbeidsmarkt te merken. Ruim de helft van de HR-professionals geeft in een recent onderzoek aan dat zij knelpunten ervaren bij het werven van nieuwe werknemers.

Beeld HR-professionals overvallen door ontwikkelingen arbeidsmarkt

Dit meldt Consultancy.nl op basis van cijfers uit het onderzoeksrapport HR Trends 2017-2018 van Berenschot, ADP en Performa onder 1.000 HR-professionals.

De resultaten tonen aan dat voor het tweede jaar op rij de HR-professionals worden overvallen door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 56% van de respondenten in het onderzoek geeft aan problemen te ervaren bij de werving en selectie van hun organisatie, fors meer dan de 36% in 2016. Ook ligt dit percentage veel hoger dan de verwachting van 37% die men in 2016 uitsprak voor 2017. Voor 2018 verwacht 63% moeite te hebben met de werving en selectie van talent.

De belangrijkste reden voor de moeite die HR-professionals ervaren bij de werving en selectie van talent, blijkt het aantrekken van de economie te zijn. Doordat het economisch beter gaat is de vraag naar professionals toegenomen – het aantal openstaande vacatures heeft volgens gegevens van het CBS in 2017 een recordhoogte van 184.000 bereikt. Dit zet druk op de arbeidsmarkt. In verschillende sectoren en bedrijven wordt de groei inmiddels geremd doordat het aanbod van gekwalificeerd personeel simpelweg te klein is. “De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2017 verder toegenomen en heeft nu het kwadrant van de aantrekkende arbeidsmarkt bereikt”, zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot.

Verschillen per sector

De krapte in de arbeidsmarkt lijk vooral prominent in het onderwijs waar momenteel 55% problemen ervaart met het vullen van vacatures, terwijl 78% in de komende 12 maanden problemen verwacht. Momenteel zijn de problemen echter het grootst in de ICT-sector waar 76% aangeeft last te hebben van krapte op de arbeidsmarkt. De verwachtingen zijn echter gunstiger, met 68% van de HR-professionals in deze sector die in de komende 12 maanden verwacht problemen te zullen hebben met het werven van goed personeel.

Net zoals in het onderwijs verwachten zowel de HR-professionals in het openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen als hun beroepsgenoten in de advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening in de komende 12 maanden meer moeite met werven dan in de maanden hiervoor. In beide sectoren stijgt het percentage HR-professionals dat hier moeite mee heeft naar verwachting met 23 procentpunten van respectievelijk 31% naar 54% en 50% naar 73%. In alle andere sectoren in het onderzoek wordt ook een stijging verwacht, maar deze stijgingen blijven onder de 10 procentpunten.

Werving & selectie krapte per sector

Per functiefamilie

Niet alleen tussen de sectoren zijn er verschillen te zien tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook tussen de verschillende functiefamilies. Van alle functiefamilies is de moeite van HR-professionals bij het werven van professionals in slechts één geval afgenomen. Bestuurders en directie zijn het afgelopen jaar eenvoudiger geworden om te werven volgens de HR-professionals – het percentage dat hier moeite mee had is afgenomen van 17% naar 14% in 2017. Bij alle andere functiefamilies was er sprake van een toename van het percentage respondenten dat moeite heeft om bepaalde vacatures te vervullen. De grootste absolute stijgingen werden genoteerd in de functiefamilies waar vorig jaar ook al de meeste moeite met werven was: Techniek & Onderhoud, ICT en Productie / Operations. De sterkste relatieve stijger was echter de functiefamilie HR, waar het percentage dat moeite heeft groeide van 5% naar 12%, goed voor een relatieve toename van 142%.

Werving & selectie krapte per functie

Gekeken naar opleidingsniveau, blijken de HR-professionals in zeven van de functiefamilies de grootste moeite te hebben met het werven van professionals met een HBO-opleiding. De groepen waar HR-professionals de meeste moeite mee hebben zijn bestuurders en directeuren met een WO-achtergrond, ICT’ers op HBO-niveau, en marketeers en communicatiemedewerkers op HBO-niveau.

Met het oog op de krapte in de arbeidsmarkt wordt het een steeds grotere uitdaging om werknemers te vinden en vervolgens te werven. Uit een ander recent onderzoek blijkt dat dit tot gevolg heeft dat de prioriteiten van recruiters steeds meer verschuiven richting het verleiden van talent en recruitment marketing.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl