Het merendeel van de HR-professionals verwacht dat zijn functie komend jaar zwaarder wordt. Maar of HRM’ers dit kunnen bijhouden? Dat is de vraag.

 HR vreest functiezwaring niet aan te kunnen

Over hun salaris en het economisch klimaat maken HR-professionals zich steeds minder zorgen. Maar kunnen ze dat salaris nog wel waarmaken? Dat is is – grof genomen – maar de vraag. 60 procent van de HR-professionals verwacht dat zijn functie het komende jaar zwaarder wordt. Maar of ze hun kennis en vaardigheden up to date kunnen houden? Daarover twijfelen er steeds meer.

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2016-2017’, het onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij. De partijen doen jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in het HR-vakgebied en de beloning van HR-professionals. Dit jaar deden ruim 800 Nederlandse HR-professionals mee.

 

HR-manager vreest functieverzwaringklik op infographic om te vergroten

Een ruime meerderheid van de HR-professionals (60 procent) verwacht dat zijn functie zwaarder wordt door uitbreiding van het takenpakket. HR-professionals verwachten dat met name de advies- en leidinggevende functies ingrijpend veranderen.

Personeelsfunctionaris en Medewerker Salarisadministratie zijn functies waarvan HR-professionals verwachten dat deze in de toekomst verdwijnen als gevolg van de verdergaande automatisering. Vorig jaar bleek al dat bijna de helft van de professionals letterlijk ziet dat investeringen in eHRM direct invloed hebben op de grootte van de HR-afdeling. Zo liet de Raet Benchmark zien.

 

HR-professional volgt steeds minder opleiding

HR-professionals maken zich minder zorgen over het economisch klimaat en daaraan gerelateerde factoren zoals reorganisaties, bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden en de bevriezing van hun salaris. De eigen ontwikkeling is wel een punt van aandacht (zie infographic).

Over het bijhouden van kennis en competenties maken HR-professionals zich meer zorgen dan vorig jaar. Dit wordt bevestigd door het gemiddelde aantal HR-professionals dat afgelopen jaar een opleiding, training of cursus volgde. Dit aantal daalde licht ten opzichte van voorgaande jaren.

klik op infographic om te vergroten

klik op infographic om te vergroten

HR-prioriteit: duurzame inzetbaarheid

Ook de prioriteiten veranderen. Dit jaar staat het opzetten van het arbeidsvoorwaardenbeleid op één, gevolgd door het bijstellen van het belonings- en functioneringsgesprek en het opleidingsbeleid (zie infographic). Een op de drie HR-professionals noemt het eigenbeoordelingssysteem zelfs ouderwets, blijkt ook uit het onderzoek.

Volgend jaar verschuiven de prioriteiten van HR naar het opstellen of bijstellen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid en de strategische personeelsplanning. Vorig jaar stond SPP ook al bovenaan de prioriteitenlijst.

Minder salarisstijging voor HR

Een op de drie HR-professionals zag zijn loon het afgelopen jaar stijgen. Dat zijn er een stuk minder dan het jaar ervoor. De gemiddelde loonstijging was wel hoger dan verwacht; het loon steeg in 2015 met gemiddeld 3,1 procent. Dat is meer dan de loonstijging het jaar ervoor (2,8 procent).

Opvallend is dat vorig jaar 40 procent van de HR-professionals verwacht had dat het salaris zou stijgen. Dit jaar voorziet slechts 26 procent een salarisstijging. Ook het aantal HR-professionals dat aanspraak maakt op een bonus- of winstuitkering is het afgelopen jaar fors gedaald.

HR hoopt op promotie

De promotiekansen zijn dit jaar wel hoger dan voorheen. Ruim een kwart (27 procent) van de HR-professionals heeft in de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Dat is aanzienlijk positiever dan de verwachting vorig jaar. Toen verwachtte slechts 15 procent van de HR-professionals promotie te maken.

HRM’er wordt steeds vaker geheadhunt

HR-professionals zijn in vergelijking met andere functiegroepen minder enthousiast om van baan te veranderen. Ruim een op de vijf (21 procent) is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

‘HR-vacatures zijn momenteel een van de makkelijkst te vervullen vacatures. Toch zien we ook voor de HR-functie dat de markt aantrekt. Voor het tweede jaar op rij neemt het aantal professionals dat is benaderd door derden toe,’ aldus Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. ‘Met name Directeur HRM, Manager HR en Medewerker Personeelszaken zijn functies die erg in trek zijn.’

 

Bron: PW De Gids