Bedrijven zitten te springen om ICT-talent en kunnen vrouwen daar goed bij gebruiken. Maar meer dan de helft van de Nederlandse meisjes schatten hun eigen vaardigheden in bètavakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica laag in. Ouders zouden de meiden een zetje in de goed richting moeten geven.Technische meiden kunnen 9 miljard groei brengen

Dit blijkt uit onderzoek van Microsoft, gehouden onder 11.500 meisjes en jonge vrouwen tussen de elf en 30 jaar in twaalf verschillende landen. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom meisjes en jonge vrouwen minder interesse hebben dan mannen in de onderwerpen wetenschap, technologie, techniek en wiskunde – de zogenaamde STEM-vaardigheden.

Nederlandse ouders moeten dochters stimuleren
In ons land praten ouders het minste van alle onderzochte landen over STEM-onderwerpen. Van de meisjes praat 31 procent hier met haar moeder over en 33 procent met haar vader. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt hier op respectievelijk 38 en 37 procent.

Door meisjes te inspireren en aan te moedigen hun STEM-vaardigheden te ontwikkelen, vergroten ze niet alleen hun eigen baankansen, maar is het ook mogelijk de algehele Europese economie een boost geven. Als er in de huidige digitale sector net zoveel vrouwen als mannen zouden werken, zou dat resulteren in een groei van negen miljard euro in het bruto nationaal product van de EU.

Vrouwen onmisbaar bij digitale transformatie
“Schokkende resultaten waar niet alleen jonge meiden zich iets van moeten aantrekken, maar ook ouders en leraren”, zegt Julie de Widt-Bakker, Citizenship Lead Microsoft Nederland. “Alle vrouwen moeten hun technologische vaardigheden continu blijven ontwikkelen als ze de aansluiting op de arbeidsmarkt niet willen missen en hun positie in de maatschappij willen verstevigen.”

“Gezien de digitale transformatie die Nederland doormaakt, hebben we juist vrouwen nodig die hun creativiteit en talent voor samenwerken combineren met technische en digitale vaardigheden. Gelukkig zijn er veel organisaties die zich voor deze zaak inzetten, en waar we graag nauw mee samenwerken. Denk daarbij aan partijen als InspiringFifty, Techionista en VHTO.”

Waarom meisjes niet voor techniek kiezen
Ook zochten de onderzoekers naar mogelijke manieren voor ouders, de onderwijssector, politici en bedrijven als Microsoft om ervoor te zorgen dat meisjes en jonge vrouwen meer interesse krijgen in STEM-onderwerpen. De volgende zes punten hebben de grootste positieve dan wel negatieve invloed op de interesse van meisjes in STEM-vaardigheden:

  1. Erop vertrouwen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig behandeld worden in STEM-vakgebieden
  2. Ouders die aanmoedigen om STEM-vaardigheden te ontdekken
  3. Creativiteit
  4. Leraren die aanmoedigen om STEM-vaardigheden te ontdekken
  5. Een zichtbare aanwezigheid van vrouwelijke rolmodellen in STEM-vakgebieden
  6. Het idee dat jongens altijd beter zullen zijn in STEM

Gemis aan rolmodellen
In Nederland zijn docenten die STEM-vakken doceren bovendien vaker man dan in de andere landen. Dit terwijl meisjes juist aangeven dat vrouwen die lesgeven of op een andere manier werken in een STEM-vakgebied, voor hen een belangrijke motivatie kunnen vormen. Ook zeggen meisjes dat hun interesse voor STEM-onderwerpen toeneemt als zij het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen.

“Enthousiasme van meisjes voor STEM-vakken is gemiddeld vanaf elf jaar aanwezig, maar het wordt vaak al snel als een jongensaangelegenheid gezien”, zegt Janneke Niessen, medeoprichter van InspiringFifty en Improve Digital en als partner betrokken bij het onderzoek. “Vaak wordt gedacht dat technologie saai, moeilijk en niet relevant is. En dat op een leeftijd waarop meisjes wel studiekeuzes maken die bepalend zijn voor hun toekomstmogelijkheden. Het is dan ook belangrijk dat ze sterke rolmodellen hebben, die hen laten zien dat STEM-vaardigheden voor iedereen zijn. En nog beter, dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen.”

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/