In december 2016 zijn er 88 bedrijven en instellingen minder failliet verklaard dan in november, meldt CBS. Een maand eerder was er nog een fikse stijging van het aantal faillissementen. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2016 bekend. Afgelopen jaar zijn 4 396 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal na 2008. In 2016 laagste aantal faillissementen in 8 jaar

Trend onduidelijk

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend tot augustus 2016. Toen werd het voorlopig laagste niveau bereikt na mei 2013. Sindsdien stokt de dalende trend. De ontwikkeling van het aantal faillissementen gaat echter met horten en stoten.

Aantal faillissementen in 2016 bijna 17 procent lager

In 2016 zijn 4 396 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is bijna 17 procent minder dan in 2015 en het laagste aantal sinds 2009. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8 376. Daarna is het aantal faillissementen drie jaar achter elkaar met ongeveer een vijfde afgenomen. Dit gaat samen met het economisch herstel in Nederland.

Sterkste daling faillissementen in de bouwnijverheid

In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Het sterkst was de daling in de bouwnijverheid, zowel absoluut als relatief. Het aantal uitgesproken faillissementen daalde van 611 in 2016 naar 411 in 2015. Dat is een daling van 33 procent. Het herstel op de woningmarkt zette in 2016 door.

Net als in 2015 zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 952. In de groothandel waren er 449 faillissementen en in de detailhandel 425. Daarna volgt de financiële dienstverlening met 758 faillissementen. In de financiële dienstverlening nam het aantal faillissementen in 2016 af met 187 (20 procent). Ook in de handel daalde het aantal faillissementen, met 166 (15 procent), aanzienlijk.

In bijna alle provincies minder bedrijven failliet

In bijna alle provincies zijn minder bedrijven failliet verklaard in 2016. Het grootst was de daling in Zuid-Holland met 207 bedrijven (20 procent). Relatief gezien was de grootste daling in Flevoland met 46 procent.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In Noord-Brabant en Noord-Holland bedroeg de daling van het aantal faillissementen respectievelijk 128 (15 procent) en 39 (5 procent).

 

Bron: http://www.allesoverhr.nl/, CBS