Om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen, wil het kabinet de leeftijdsgrens van de no-riskpolis per 2018 verlagen naar 56 jaar. Dit staat in een Kamerbrief van minister Asscher van SZW. Afbeeldingsresultaat voor no-risk polis

De arbeidsparticipatie van ouderen kan nog steeds beter. Minister Asscher introduceerde daarom vorig jaar voor 2017 en 2018 het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is het verlagen van de leeftijdsgrens van de no-riskpolis naar 56 jaar. Momenteel ligt die grens op 62 jaar. Voor het doorvoeren van de maatregel is een wetswijziging nodig. Deze moet uiterlijk per 1 januari 2018 ingaan, zodat werkgevers vanaf 2018 gecompenseerd kunnen worden als een WW-gerechtigde 56-plusser in dienst komt en vervolgens ziek wordt. Oorspronkelijk moest de wijziging al in 2017 ingaan.

Oudere werknemers niet vaker ziek dan ander personeel

Minister Asscher benadrukt in zijn brief dat niet is gebleken dat oudere werknemers vaker ziek zijn. Maar omdat werkgevers toch terughoudend zijn in het aannemen van ouderen, wil de minister de no-riskpolis voor een grotere groep beschikbaar maken. Hij hoopt dat dit bij werkgevers de vrees voor ziekte van werknemers (en de daarbij behorende kosten) enigszins wegneemt. Tot dusver maken organisaties nog weinig gebruik van de no-riskpolis. Om de regeling – en andere financiële voordelen – meer zichtbaar te maken, komt er een overzichtsdocument voor bij sollicitaties.

Centraal aanspreekpunt voor mobiliteitsvraagstukken

Zoals gezegd bevat het plan meer maatregelen. Zo wordt er een zogeheten tweede loopbaanadvies aangeboden aan een aantal organisaties en hun oudere werknemers en komt er mogelijk een adviespunt voor werkgevers- en werknemersvragen over duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

 

Bron: https://www.rendement.nl