De initiatiefwet Flexibilisering ingangsdatum AOW die al bijna een jaar bij de Tweede Kamer ligt, is door de initiatiefnemer afgezwakt. Hij hoopt door deze aanpassing een Kamermeerderheid van zijn plan te overtuigen. Afbeeldingsresultaat voor aow geld

Tweede Kamerlid Klein diende vorig jaar februari een initiatiefwetsvoorstel in dat ervoor moet zorgen dat werknemers hun AOW-uitkering maximaal vijf jaar eerder of later dan de AOW-gerechtigde leeftijd (tool) kunnen laten ingaan. Voor elk jaar dat de AOW-uitkering eerder ingaat, levert de werknemer levenslang 6,5% aan AOW in, voor elk jaar dat de uitkering later ingaat dan de AOW-leeftijd, krijgt de werknemer juist 6,5% AOW extra.

Flexibele termijn verkort naar twee jaar

Het plan ligt sinds de indiening bij de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de recente behandeling ervan is onlangs besloten om de flexibele termijn voor de ingang van de AOW-uitkering (tools) in het wetsvoorstel te verkorten naar twee jaar. Deze nota van wijziging moet de bezwaren die de Raad van State op het wetsvoorstel uitte, voor het grootste deel wegnemen.
Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat zij een onderzoek laat uitvoeren naar de toegevoegde waarde van zo’n flexibele regeling. De resultaten hiervan worden voor het zomerreces verwacht.

 

Bron: https://www.rendement.nl/