Het aantal ernstige arbeidsongevallen – soms met een dodelijke afloop – is weer toegenomen. Sinds 2015 stijgt het aantal ongevallen weer, terwijl er tot 2015 sprake was van een lichte daling. Inspectie SZW deed hier onderzoek naar.

In 2016 lag het (gemelde) aantal slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen met 2.450 slachtoffers 14% hoger dan het jaar ervoor. Ook het aantal (gemelde) arbeidsongevallen met een fatale afloop nam toe van 51 naar 70 slachtoffers. Het rapport van Inspectie SZW beschrijft hoe de aantrekkende economie het aantal arbeidsongevallen kan beïnvloeden. Zo kan een tekort aan werknemers bij een organisatie die veel werk binnenhaalt, leiden tot werkstress, langere werktijden (tool) en het aannemen van minder gekwalificeerde werknemers. Hierdoor neemt het risico van arbeidsongevallen toe.

Flexibilisering kan verhoging arbeidsongevallen betekenen

Ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt is mogelijk van invloed op het aantal arbeidsongevallen. De kans dat een flexwerker een arbeidsongeval krijgt, is namelijk twee keer zo hoog dan bij een werknemer die in vaste dienst is bij de organisatie. Tot slot kan het feit dat werknemers langer doorwerken ook van invloed zijn. Werknemers boven de 55 hebben een verhoogde kans op een arbeidsongeval, bij werknemers van 65 jaar en ouder is het risico het grootst.

Inzetten op preventieve maatregelen is nodig

Inspectie SZW geeft aan dat er meer moet worden ingezet op preventieve maatregelen. Zo doen organisaties er goed aan de veiligheidscultuur te versterken. Vooral in sectoren en beroepen waarin werknemers een verhoogde kans hebben op arbeidsongevallen, moet het bewustzijn van veiligheidsrisico’s groot zijn. Het gedrag van werknemers is bepalend voor de veiligheid op de werkvloer. Een werknemer met een beperkt risicobesef kan in een onverwachte situatie een verkeerde beslissing nemen en dat kan fatale gevolgen hebben.

 

Bron: https://www.rendement.nl