Iedereen wordt ziek. Daar kunt u als werkgever niet omheen. Dat is vervelend voor zowel uw werknemers als voor u. Zeker als het verzuim langdurig is of terugkerend. Er zijn echter manieren waarop werkgevers de pijn kunnen verzachten. Daarbij is het van belang dat zij zich realiseren dat verzuim vaak meer oorzaken heeft dan alleen medische.

Voor ieder mens is de privé-werkbalans van vitaal belang, wil hij goed kunnen functioneren op werk en in de maatschappij. Idealiter zorgen werknemers zelf voor een gezonde balans, maar soms hebben ze daar wat hulp bij nodig.

Als werknemers zich ziekmelden, organiseert De Arbodienst de medische begeleiding. De leidinggevende (of centrale afdeling) heeft echter de verantwoordelijkheid voor alles eromheen. Denk aan het opvolgen van poortwachter-verplichtingen, het benutten van wettelijke compensatie- en vangnetregelingen (zoals no risk); het onderhouden van contact met de zieke en de Arbodienstverlening, het onderzoeken van re-integratiemogelijkheden en het aanpassen van de werkplek of takenpakket.

Bovendien is er het financiële aspect het meefinancieren van re-integratietrajecten door de collectieve zorg- of WGA-verzekering. En eventueel regresprocedures als het verzuim veroorzaakt is door een derde (bij een auto-ongeval bijvoorbeeld).

Natuurlijk wilt u als organisatie deze moeite doen voor uw arbeidskrachten. Maar nog liever wilt u dat zij een dusdanig gebalanceerd leven leiden dat zij niet in de problemen komen op werk of thuis. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw werknemers gelukkig en gezond zijn en blijven, zodat ook hun inzetbaarheid verbetert? Het toverwoord is succesvol verzuimmanagement.

Integrale aanpak

Verzuimmanagement wordt vaak pas succesvol als het integraal wordt aangepakt. Veel partijen voeren maar één schakel van de ketting uit. Zo kijkt de Arboarts bijvoorbeeld alleen naar verzuim met een medische bril. Door naar verzuim te kijken vanuit een helikopterview, en echt te kijken naar de totale oorzaak van het verzuim, in plaats van één aspect, kunnen organisaties het probleem bij de wortel aanpakken. Aan verzuim liggen immers vaak ook psychosociale oorzaken ten grondslag.

Interventie

Interventie dient op elk moment in het proces plaats te vinden. Dit kan medische, revalidatie en/of re-integratiebegeleiding zijn. Waar nodig kunnen toetsende interventies worden ingezet, uitgevoerd door bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, om te beoordelen wat de mate van belastbaarheid kan zijn. Zo wordt de inzet van interventies als investering gezien in plaats van als kostenpost.

Benutten cofinanciering

Wat veel werkgevers niet weten is dat de ziektekosten-, WGA- en inkomensverzekeraars vaak bereid zijn om mee te betalen aan interventies. Ze zijn immers gebaat bij een snel herstel. Zorgverzekeraars richten zich vaak op medische interventies. WGA- en inkomensverzekeraars ook op andere interventies, zoals coaching en omscholing.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl