Op 28 april 2017 is het Internationale dag van Veiligheid op het Werk. Die dag herdenken de vakbonden ook dat wereldwijd elke dag 6.300 werknemers overlijden als gevolg van een arbeidsongeval of een werkgerelateerde ziekte. Afbeeldingsresultaat voor internationale dag veiligheid op het werk

In Nederland overlijden dagelijks  11 werknemers door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Op 28 april 2017, World Day for Safety and Health at Work, is ook  Workers Memorial Day, en besteedt de internationale vakbeweging aandacht aan slachtoffers van een arbeidsongeval of werkgerelateerde ziekte. Ook in Nederland zijn diverse bijeenkomsten. Vakbond FNV richt zijn pijlen in het bijzonder op de risico’s van tijdelijke arbeidskrachten op de werkvloer. Hierdoor zijn de arbeidsomstandigheden minder veilig en neemt het risico van arbeidsongevallen toe.

Vaker slachtoffer arbeidsongeval

Flexwerkers zoals uitzendkrachten en zzp’ers lopen grotere gezondheidsrisico’s dan vaste werknemers. Ze zijn vaker slachtoffer van een arbeidsongeval, gebruiken minder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), worden onvoldoende ingewerkt en krijgen geen of te weinig  veiligheidsinstructies. Ook zijn ze minder bekend met de werkplek en de specifieke risico’s. Door de grote wisseling in werk en locaties krijgen ze immers weinig gelegenheid om die te leren kennen.

Werkgever moet toezien op beschermingsmiddelen

Flexwerkers worden vaker dan vaste werknemers ingezet voor fysiek belastend werk en werk met ongunstige omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Werkgevers die veel en vaak flexwerkers inzetten, moeten meer aan preventie en voorlichting doen. Als flexwerkers vaker op dezelfde werkplekken kunnen werken, raken zij eerder bekend met de risico’s en de procedures voor gezond en veilig werken. De werkgever moet erop (laten) toezien dat zij veiligheidsinstructies krijgen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (tool) en deze ook  correct gebruiken.

 

Bron: https://www.rendement.nl/