Van de 1 455 internationale studenten natuur of techniek die in 2007/’08 zijn afgestudeerd, had in 2014 ruim 38 procent een baan in Nederland. Dat is iets meer dan van alle internationale afgestudeerden (34 procent). Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Het aantal internationale studenten die in Nederland een studie afrondden, is toegenomen van 8 137 in 2007/’08 naar 13 642 in 2015/’16. Na economie studeerden de meeste internationale studenten in 2015/’16 af in een techniekopleiding. In de richtingen natuur en techniek samen studeerden 2 702 internationale studenten af, bijna 20 procentvan alle internationale afgestudeerden. In 2007/’08 was dat nog geen 18 procent. In de richting economie studeerden in het afgelopen collegejaar 31 procent van de internationale studenten af, net zoveel  als in 2007/’08.Internationale techniekstudenten bleven vaker na afstuderen in Nederland wonen dan internationale afgestudeerden in andere studierichtingen. In 2014 stond 49 procent van de in 2007/’08 afgestudeerde internationale natuur- en techniekstudenten ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, tegen 44 procent van alle internationale afgestudeerden. Hbo’ers bleven verhoudingsgewijs iets vaker ingeschreven dan wo’ers.

In 2007/’08 afgestudeerde internationale studenten in 2014

internationale techniek studenten

Vergeleken met andere internationale techniekstudenten die in 2007/’08 afstudeerden, hadden de hbo’ers zes jaar later het vaakst een baan in Nederland. In 2014 was 42 procentvan deze groep gediplomeerden in Nederland aan het werk. Bij de internationale universiteitsstudenten die afstudeerden in de natuur of de techniek was dit 32 procent(natuur) en 40 procent (techniek).

In 2007/’08 afgestudeerde internationale studenten in 2014

internationale techniek studenten

Internationale techniekstudenten werken meest in zakelijke diensten

De meeste internationale afgestudeerden met een techniekdiploma werkten in de zakelijke dienstverlening. Meer dan 29 procent van deze groep afgestudeerden werkte in deze sector, terwijl dit ruim 19 procent was bij de overige internationale gediplomeerden. Het gaat hierbij om studenten die in 2007/’08 afstudeerden en zes jaar later een baan in Nederland hadden. Internationale techniekstudenten werkten ook veel vaker in de sectoren nijverheid en energie en informatie en communicatie.

De overheid en zorg was de op twee na populairste sector onder de in Nederland werkende internationale afgestudeerde techniekstudenten, terwijl dit bij de andere internationale studenten veruit de populairste sector was. Van de laatstgenoemde groep had bijna 53 procent een baan bij de overheid en zorg. Van de techniekstudenten was dat ruim 16 procent.

In 2007/’08 afgestudeerde studenten met werk in Nederland in 2014

internationale techniek studenten

 

Bron: CBS