Alarmerende cijfers over stijgende aantallen arbeidsongeschikten komen beetje bij beetje binnen. Eerst door uitkeringsorganisatie UWV zelf, die in 2016 een toename zag van twaalf procent in de WIA. En vandaag merkt het pensioenfonds voor de metaal en techniek (PMT) een verdubbeling op van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten in twee jaar tijd. 

Bij het pensioenfonds voor de metaal en techniek stroomden in 2014 nog bijna zeshonderd deelnemers ouder dan 47 jaar in een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2016 waren dat 1200 werknemers tussen de 47 en 67 jaar: een verdubbeling. PMT maakt een koppeling met de hogere pensioenleeftijd. “Mensen met een zwaar beroep kunnen de stijging van de pensioenleeftijd niet bijhouden”, verklaart het pensioenfonds.

Maar tussen 2014 en 2016 is de AOW-gerechtigde leeftijd nog maar een paar maanden gestegen. Toch legt PMT dat verband omdat er tot 2014 geen enkele toename zichtbaar was. Er melden zich in voorgaande jaren bij PMT zelfs minder mensen aan voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Pas de laatste twee jaar neemt het hard toe. Al blijft het relatief. In totaal zijn er 385.000 werkenden bij PMT aangesloten. Nog geen half procent raakt arbeidsongeschikt.

Als het pensioen nu al een rol speelt, zal dat vooral een psychische zijn. Het vooruitzicht om langer te moeten doorwerken kan een belemmering zijn. Zeker voor veertigers die wel zullen moeten doorgaan tot 68 jaar of nog ouder.

Schrikbeeld

Het UWV signaleerde vorige maand ook een stijging onder ouderen maar dat kon de groei van aantal arbeidsongeschikten slechts voor een deel verklaren. De toename van twaalf procent in de WIA is maar voor een kwart aan oudere mensen toe te wijzen. En dat er meer ouderen arbeidsongeschikt raken, is niet zo gek aangezien er ook steeds meer ouderen werken.

In tien jaar tijd is het aantal werkenden tussen 45 en 75 jaar met bijna een miljoen gestegen. Een miljoen meer mensen die werken betekent natuurlijk ook dat er in absolute aantallen meer mensen arbeidsongeschikt raken. Volgens het UWV is de kans om arbeidsongeschikt te worden voor 55-plussers tien keer zo groot als voor werknemers onder de 25 jaar.

Door de vele ontslaggolven tijdens de economische crisis is het aantal ouderen in de werkloosheidsuitkering WW ook gestegen. Vaak worden mensen tijdens hun WW-periode ziek en kloppen na twee jaar aan bij het UWV voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Werkloos zijn heeft veelal geen goede invloed op iemands gezondheid.

Desalniettemin is het raadzaam om de instroom van het aantal oudere arbeidsongeschikten goed te volgen. Nederland telt nu iets meer dan 800.000 mensen in de WIA, WAO en Wajong en wil dat graag zo houden. Een miljoen arbeidsongeschikten die in de jaren tachtig bijna in zicht kwam, is het schrikbeeld van elke minister van sociale zaken.

 

Bron: Trouw