Becoss
Gepubliceerd
22 mei 2023
Locatie
Zoetermeer, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
2 tot 5 jaar
Project ID
BCFT202369

Omschrijving

Duur: 12 maanden

Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)

Uren per week: 24-36 uur

Aanvang: z.s.m.

U kunt reageren tot: 05-06-2023

Opdracht
Vanwege de hoge werkdruk en het feit dat een deel van onze vaste collega’s ingezet wordt in projecten zijn we op zoek naar een collega die ons team komt versterken.  We zoeken daarom een collega die actuele kennis heeft op het gebied van jeugdhulp, ervaring heeft met regionale samenwerking (liefst in H10) en die snel en flexibel kan inspringen.

Je bent werkzaam voor het cluster beleid. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit zes medewerkers. De collega’s uit dit cluster zorgen voor kwalitatief hoogstaande bestuurlijke ondersteuning en advisering aan het management, de wethouder en de raad op het gebied van Jeugdhulp. Ook zijn ze aanspreekpunt voor de bestuurlijke besluitvorming rondom Jeugd, zowel in de stad als in de regio (H10).

Een deel van de werkzaamheden betreft het samenspel met de regio. De gemeente Zoetermeer is onderdeel van de Jeugdhulpregio Haaglanden (H10)[1]. De inkoop van Jeugdhulp is georganiseerd via de GR Servicebureau Jeugdhulp H10. Het servicebureau ziet toe op de kwaliteit van de Jeugdhulp en het nakomen van de contractafspraken. Zoetermeer heeft daarnaast twee eigen contractmanagers die zich richten op de aanbieders die het grootste aantal kinderen bedienen in Zoetermeer.

Daarnaast fungeer je – samen met een collega – als schakel tussen contractmanagement en beleid én tussen beleid en onze eigen uitvoeringsafdeling Jeugd- en Gezinshulp (JGH).  Je pakt beleidsmatige vragen en signalen vanuit contractmanagement en vanuit JGH op en zorgt hiermee voor een goede aansluiting/wisselwerking tussen beleid en uitvoering. Je draagt daarmee bij aan het optimaliseren van het huidige zorgaanbod en de processen.

www.jeugdhulphaaglanden.nl

Taken die tot je opdracht behoren zijn:
-          Deelname aan regionale werkgroepen en overleggen gerelateerd aan de inkoop van jeugdhulp, zoals bijv. de werkgroep wachttijden en het richtinggevend kader
-          Deelname aan regionale ontwikkeltafels
-          Vertalen van signalen vanuit zorgaanbieders (over (nieuw) aanbod), contractmanagement en onze eigen uitvoeringsafdeling Jeugd en Gezinshulp (JGH) naar beleid en vice versa.
-          Voorbereiden en schrijven van (delen van) annotaties voor het directeurenoverleg, Bestuurlijk Overleg Jeugd en/of BJ 42
-          Bijdragen aan Regionaal uitvoeringsplan, op basis van de Regiovisie
-          Bijdragen aan beleidsontwikkelingen die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Jeugd
-          Afdoen van moties, toezeggingen, beantwoording schriftelijke en/of technische vragen
-          Ad hoc-taken rondom bestuurlijke stukken en/of advisering. Niet alles is planbaar, maar je springt bij waar het op dat moment nodig is.

Vereisten
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 7 jaar als netwerkregisseur of beleidsadviseur in het jeugdveld;

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op gebied van beleidsadvisering Jeugdhulp en daarmee actuele kennis van Jeugdhulp;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken binnen een gemeente;
6. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerking via gemeenschappelijke regelingen (duidelijk weergegeven in het cv);

7. Aantoonbare werkervaring op het terrein van inkoop en bovenregionale jeugdhulp  (duidelijk weergegeven in het cv);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring binnen de H10-regio, duidelijk weergegeven in het cv.

 

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Warehouse medewerker   Oss, Nederland nieuw
31 mei 2023
Productiemedewerker / inpakker   Belfeld, Nederland
4 mei 2023
Productiemedewerker   Oss, Nederland
17 april 2023
Productiemedewerker full-time   Oosterhout, Nederland
23 maart 2023